Kraunasi...

Gavėnios kelionė. Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus!

 

Antrasis šių metų gavėnios šeštadienis, kurio Evangelijoje Jėzus kviečia mylėti savo priešus ir melstis už savo persekiotojus.

Mintimis dalinasi Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas: „Jėzus Evangelijoje savo mokyme labai dažnai kalba apie nuodėmę: nežudyk! Jėzus ne tik pasakė „nežudyk“, bet ir pacitavo kitus iš Senojo Įstatymo įsakymus: nesvetimauk, neduok melagingo liudijimo, akis už akį, dantis už dantį.

O šios dienos Evangelijoje Jėzus kviečia ir kalba mums apie [kvietimą] „mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo“. Iš viso penkis kartus Jėzus kritikuoja ir užbaigia Senąjį šių įsakymų laikymosi būdą ir nurodo naują būdą, kaip pasiekti įstatymo tikslą, kuris yra meilės praktikavimas.

Mylėti priešus yra taip sudėtinga, ypač šių dienų pasaulio kontekste ir mūsų kasdienybėje, kai susiduriame santykiuose su žmonėmis. Bet taip buvo visada. Šiandienos Evangelijoje Jėzus cituoja senovinį įstatymą, kuriame sakoma: „Mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo“. Senajame Testamente tokį tekstą kaip ir būtų sunku atrasti. Tai veikiau ano meto vyravęs mentalitetas, pagal kurį nebuvo jokios problemos žmogui nekęsti priešų. Jėzus su tuo nesutinka ir sako: o aš jums sakau, jei mylite tuos, kurie jus myli, koks tai jums nuopelnas? Argi muitininkai taip pat nedaro? O jei sveikinate tik savo brolius, ką nepaprasto darote? Argi ne taip daro pagonis? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas!

Jėzus pateikia mums to įrodymą. Savo nukryžiavimo valandą jis laikėsi to, ką skelbė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Įsivaizduokime tą Jėzaus sceną ant kryžiaus: štai kareivis paima Jėzaus ranką, uždeda ją ant kryžiaus skersinio ir kala vinį, suduoda keletą smūgių kūju. Kraujas, Jėzaus kūnas virpėjo iš skausmo. Kareivis samdinys, galima sakyti, neįsigilinęs į situaciją, tik vykdantis įsakymą tarsi koks neišmanėlis, nutolęs nuo to, ką darėsi ir kas vyko aplink. Jis toliau kalė taip, tarsi būtų namo sienoje kalęs vinį, kad galėtų pakabinti paveikslą. Tą akimirką Jėzus meldžiasi už jį, už kareivį. Kreipiasi su malda į Tėvą: Tėve, atleisk jam, nes jis nežino, ką daro. Jis mylėjo kareivį. Jėzus myli šitą kareivį, kuris jį žudo. Nors kareivis iš visų jėgų norėjo šį purviną reikalą kuo greičiau užbaigti.

Žmogiškumo stoka negali užgesinti žmogiškumo ir meilės Jėzuje Kristuje. Jis žinojo, kad jį paims į nelaisvę, spjaudys ir juoksis jam į veidą. Tą jis matė savo maldos akimirkoje Alyvų kalne. Net iš siaubo krauju prakaituodamas žinojo, kad jį aprengs kaip klouną ir vadins karaliumi. Kad uždės erškėčių vainiką ant galvos, kankins jį, privers vaikščioti gatvėmis kaip nusikaltėlį, turės klausytis ano meto visuomenės autoritetingų asmenų įžeidinėjimų. Kad Kalvarijoje paliks jį visiškai nuogą visų akivaizdoje.

Tačiau žmogiškumo stokos nuodai nenužudė meilės ir žmogiškumo šaltinio, trykštančio iš Jėzus širdies. Iš vidaus tekantis meilės vanduo buvo stipresnis už iš išorės sklindančius neapykantos nuodus. Žvelgdamas į tą kareivį Jėzus nuliūdo ir meldėsi už jį, už visus: Tėve, atleisk, jie nežino, ką daro. Jėzus bando mus pateisinti. Mūsų klystančius, nes ši malda ir už mus. Jėzus užjautė tuos, kurie jį skriaudė ir kankino. Jis buvo panašus į brolį, kuris su savo broliais, kad ir jį kankinančiais, eina pas teisėją, ir jis, savo brolio auka, sako teisėjui: jie yra mano broliai. Žinai, jie nežino, ką daro. Atleisk jiems, nes aš atleidžiu. Jie pasitaisys. Jis mylėjo priešą. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Jėzus nenori tiesiog įbauginti, nes tai nepasitarnautų jokiam tikslui. Jis nori pakeisti žmonių sugyvenimo sistemą. Naujumas, kurį jis nori sukurti, kyla iš jo naujos patirties apie Dievą kaip Tėvą, kupiną švelnumo, kuris priima kiekvieną, ir nepasmerkia. Grasinantys žodžiai turtingųjų atžvilgiu negali būti proga keršyti vargšams. Jėzus mums liepia laikytis priešingos nuostatos: mylėkite savo priešus. Tikra meilė negali priklausyti nuo to, ką gauni iš kito. Meilė turi norėti to gėrio, nepriklausomai nuo to, ką jis daro. Man tokia yra Dievo meilė mums.“

 

Mindaugas Šlaustas

Bernardinai.lt

Vilties miestas

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-02-24

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt