Kraunasi...

Tėvų palaiminimas vaikams

 

† Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

 

Laiminant iškilmingomis progomis (savo jubiliejaus proga, prieš Pirmąją Komuniją, prieš jungtuves ir pan.), laikomasi šitokios tvarkos.

 Sūnus ar duktė atsiklaupia prieš tėvą ar motiną ir prašo:

 Palaimink mane, tėveli (mamyte)!

 

Tėvas ar motina atsistoja ir, sudėjęs(-usi) rankas, sukalba šią maldą:

 Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą, teikis palaiminti mylimą sūnų (dukterį) ***, apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų bei nuvesti į amžinąją dangaus laimę. Amen. Tepalaimina tave Dievas, ir aš tave laiminu † vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

 

Tardamas paskutinius žodžius, tėvas ar motina padeda kairę ranką vaikui ant galvos, o dešiniąja daro ore kryžiaus ženklą, paskui pasilenkia ir pabučiuoja į veidą ar kaktą. Vaikas daro kryžiaus ženklą, atsako:

 Amen.

 

 


Grįžti atgal

Naujausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt