Kraunasi...

J. E. Panevėžio vyskupo vizitacija

 

Džiugi ir ypatinga gruodžio pradžia buvo Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos ir Degučių šv. Antano Paduviečio koplyčios tikintiesiems – čia, atlikdamas pastoracinę pareigą, vizitavo J. E. Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, o gruodžio 10-ąją kartu su tikinčiaisiais šventė Eucharistiją.

Vyskupo vizitas – neabejotinas istorinis įvykis. Tai tarsi auditas, numatytas Bažnytinės teisės kodekso. Vyskupas vizitavo savo valdomas parapijas, lankė jose esančias pagrindines įstaigas, bendravo su parapijoje veikiančių organizacijų atstovais bei parapijiečiais. Vizituodamas vyskupas siekė skelbti Evangeliją, gaivinti tikėjimą, viltį ir meilę, kviesti išpažinti ir liudyti Kristų, rūpintis tikinčiųjų dvasine gerove.

Vizitaciją užbaigė iškilmingos sekmadienio šv. Mišios, švęstos Zarasų bažnyčioje bei Degučių koplyčioje kartu su tų šventovių bendruomenėmis.

Prieš šv. Mišias parapijos klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas pateikė raportą apie parapijų veiklą, pasidžiaugė baigtais darbais, kurių per šešerius metus atlikta nemažai, įvardijo artimiausius planus. Po šv. Mišių abiejose šventovėse parapijiečiai labai nuoširdžiai dėkojo J.E vyskupui už parodytą dėmesį, rūpestį savo žmonėmis, stiprinančius, padrąsinančius žodžius, įkvepiančius liudyti Kristų, gyventi Evangeline tiesa.

 

Parapijos inf.

 

 

 


Kategorija Galerija Panevėžio vyskupija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-12-12


© 2024 www.zarasuparapija.lt