Kraunasi...

Aušros Vartų atlaiduose

 

Kasmet Aušros Vartus aplanko tūkstančiai piligrimų, o ypatingai jų pagausėja Dievo Motinos Gailestingumo atlaidų metu. Tikriausiai ne vienas tikintysis yra dalyvavęs šiose iškilmėse. Tokią progą turėjo ir šiemet – lapkričio 14-ąją Didžiuosiuose Aušros Vartų Gailestingumo atlaiduose dalyvavę Zarasų parapijos maldininkai. Ypatingai džiugu, kad šį kartą kartu vyko ir Zarasų jaunieji parapijiečiai.

Šįmet atlaidų metu prisimenamas prieš trisdešimt metų įvykęs popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje. Taip pat apmąstomi Magnificat giesmės (Lk 1, 47–55) žodžiai, kuriais Marija šlovina Dievą už suteiktas malones bei Jos išaukštinimą, padariusį Ją Išganytojo ir tuo pačiu visų priklausančių Jam Motina. Atlaidų dienomis aukojamos šv. Mišios už įvairias Bažnyčios ir visuomenės socialines grupes bei organizacijas, sveikatos, švietimo ir mokslo bendruomenės narius, kariuomenę ir statutinius pareigūnus bei visus tuos, kas rūpinasi mūsų, visuomenės ir valstybės gerove.

Šv. Teresės bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo būrys Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Šv. Mišių liturgiją papuošė Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos choro giesmės.

Taip pat Vilniuje buvo aplankyta ir Dievo Gailestingumo šventovė. Prie malonėmis garsėjančių Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos ir Gailestingojo Jėzaus paveikslų Zarasų piligrimai meldė malonių sau ir artimiesiems.

Po patirtų šios kelionės įspūdžių, neužmirškime, kad esame Dievo vaikai, todėl Dangiškosios Motinos globojami privalome išmintingai spręsti gyvenimiškas situacijas, tiesti pagalbos ranką gyvenimo kelionėje viltį praradusiems. Kiekviena proga išgyvenkime Dievo Gailestingumą ir Meilę – tai Dievo dovanos, kuriomis nepaliaujamai dalinkimės.

 

Parapijos inf.

 

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-11-14


© 2024 www.zarasuparapija.lt