Kraunasi...

Vysk. Darius Trijonis paskirtas Šiaulių vyskupu koadjutoriumi

Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą Darių Trijonį popiežius paskyrė Šiaulių vyskupu koadjutoriumi.

Vyskupas Darius Trijonis (foto vilnensis.lt)

Darius Trijonis gimė 1973 m. Telšiuose. Baigęs vyskupijos kunigų seminariją, 1997 m. gegužės 18 d. buvo įšventintas kunigu. 1999 m. Romos Popiežiškajame Laterano universitete įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Trejus metus darbavosi kaip Telšių kunigų seminarijos klierikų ugdytojas ir dėstytojas. 2002 m. išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje 2006 m. apsigynė daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą ėjo Telšių kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė moralinę teologiją. 2012–2015 m. kunigas Darius Trijonis dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, Vilniaus kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją. 2015 m. grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių katedros parapijos administratoriumi.

2017 m. rugsėjo 29 d. popiežius Pranciškus nominavo kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fisijanos vyskupo titulą. 2017 gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje Darius Trijonis buvo konsekruotas vyskupu.

Šiaulių vyskupijos vyskupu ordinaru Darius Trijonis taps tą akimirką, kai popiežius priims dabartinio Šiaulių vyskupo atsistatydinimą.

 

(jm / Vatican News)

 

 


Kategorija Lietuvos Vyskupų Konferencija Popiežius


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-06-06


© 2024 www.zarasuparapija.lt