Kraunasi...

Sutvirtinimo sakramento šventė Zarasuose

 

Birželio 9-ąją, sekmadienį, Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko tikrai prasminga šventė – šv. Mišių metu vyskupas Linas Vodopjanovas OFM suteikė Sutvirtinimo sakramentą 40-čiai jaunų tikinčiųjų, kurie, sustiprinti Šventąja Dvasia, tapo Tikrais Krikščionimis.

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškojo brandumo sakramentas, vienas iš septynių bažnyčios sakramentų. Sakramentai apima visus svarbiausius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus, jie duoda pradžią krikščionių tikėjimo gyvenimui, jį ugdo ir gydo, skiria jam misiją.

 

Linkime, kad ši sakrali šventė išliktų visam gyvenimui ne tik Sutvirtinimo sakramentą priėmusių jaunuolių,

bet ir kitų šventėje dalyvavusių žmonių, širdyse.

 

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-06-11


© 2024 www.zarasuparapija.lt