Kraunasi...

Sekmadienio meditacija. Kartu su Kristumi

 

Broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje girdime, kad mokiniai kartu su Jėzumi iriasi valtimi ir juos užklumpa audra. Šiandien, kai žvelgiame į aplink mus ir mumyse esančius dalykus, kartu su apaštalais patys sėdime toje pačioje valtyje. Būdami toje valtyje labai dažnai reiškiame savo priekaištus, tiek nepasisekus, tiek netektyse, patyrę įvairių žaizdų. Dažnai šaukiame: „Viešpatie, tau nerūpi!..“

Tikinčiam žmogui, manau, yra normalu kelti klausimą: „Viešpatie, kur Tu esi, kai man Tavęs labiausiai reikia, kodėl Tavęs nėra šalia, kai man sunku?“

Kai matome aplink save daug neteisybės, daug skausmo, kartkartėmis keliame tą klausimą. Tačiau šiandien, skaitydami šią Evangelijos ištrauką, girdime ir galime suprasti, kad Kristus nepalieka mūsų vienų nelaimėje – Jis lieka ir yra su mumis visose tose situacijose. Visos negandos, sunkumai ir audros tikrai yra įveikiami ir pažabojami, jeigu kartu su mumis yra Kristus.

Bet ar mums šiandien yra reikalingos tos audros, kurios kelia didelę grėsmę ir baimę? Visų pirma drįsčiau teigti, kad jos turbūt savaime neišvengiamos. Mes jų nenorime, mes jų vengiame, o jeigu tos audros kiekvieno mūsų gyvenime yra galimybė, kelias į kažką nauja? Kaip ir šiandienos Evangelijoje – Kristus mus kviečia nebijoti, tikėti ir pasitikėti Juo, nepaisant visko. Tą Jis parodo savo elgesiu, kad net būdami audros viduryje, kol šalia yra Jis, galime būti ramūs, bet reikia mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo.

Būkime tie, kurie pakviečia Kristų į savo gyvenimo valtį ne tik tada, kai yra stiprios audros, bet ir tada, kai toji valtis ramiai plūduriuoja. Kol Jis yra šalia, nė stipriausios audros tikrai bus nebaisios. Žvelkime kiekvienas drąsiai į priekį. Kristus yra su mumis!

 

Diak. Martynas Ruzgus įšventintas diakonu 2024 m. gegužės 12 d., tarnauja Panevėžio vyskupijoje

 

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-06-24


© 2024 www.zarasuparapija.lt