Kraunasi...

Rugsėjo 29 d. minima Šv. arkangelų – Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė

 

Šiandien minime arkangelus: Mykolą, Gabrielių ir Rapolą. Naujajame Katalikų Bažnyčios Katekizme sakoma, kad angelai – tai sukurtos protingos dvasinės būtybės, turinčios laisvą valią. Tai unikalūs nemirtingi asmenys (plg. KBK 327–336).

Trys arkangelai atstovauja trims pagrindinėms Jėzaus tarnystės sritims: Gerosios Naujienos skelbimui, ligonių gydymui bei apsėstųjų išlaisvinimui. Mykolas („Kas yra kaip Dievas?“) pasirodo kaip dangaus kareivijų vadas, šėtono nugalėtojas didžiojoje laikų pabaigos kovoje. Gabrielius („Dievo jėga“) yra angelas, paskelbęs apie Jono Krikštytojo ir Jėzaus gimimą. Rapolas („Dievas gydo“), vaizduojantis palankią Dievo Apvaizdą, buvo pasiųstas lydėti jaunąjį Tobiją. Šie dangiškieji kūriniai, Viešpaties pasiuntiniai, atskleidžia Jo planus ir atneša Jo įsakymus, bet visų pirma jie apgieda Jo šlovę, liudija Jo šventumą, sudarydami milžinišką šlovintojų minią apie gyvojo Dievo sostą. Žemiškoji liturgija susieja mus su angelų danguje švenčiama liturgija. Šių dvasinių kūrinių spindesys padeda mums suvokti, koks didis yra Viešpats ir kiek jis pranoksta visas būtybes.

Nors žmonės yra šiek tiek mažiau tobuli nei angelai (plg. Ps 8, 4–6), jiems skirta būti sudievintiems Kristuje ir išaukštintiems labiau už angelus (plg. Ps 8, 4–6). Šventajame Rašte randame sakant, kad Liuciferis bei trys jo angelai sukilo prieš Dievą iš pavydo, nes mes buvome tarsi Dievo kūrinių pirmienos (plg. Jok 1, 18; Išm 2, 23–24; Apr 12, 3–9). Kad nebūtume suklaidinti, prisiminkime: dvasinis mūšis yra realus, ir mes iš tiesų esame į jį įtraukti.

Nors Jėzus jau nugalėjo Šėtoną bei jo puolusius angelus, jie vis dar gali mus gundyti ir bandyti, kol Jėzus vėl ateis šlovėje. Supratę šio mūšio svarbą bei įtaką mums, apsiginkluokime tikrumu, kad per Jėzų esame suvienyti su Švenčiausiąja Trejybe. Jei esame Kristuje, niekas mūsų nenugalės, su Juo galime laimėti kiekvieną kovą. Dievo angelai yra šalia mūsų ir mums patarnauja, nes esame Jėzaus nuotaka (plg. Žyd 1, 14). Šiandien, minėdami arkangelus, apsigaubkime Jėzaus meile, prašykime Jo angelų pagalbos ir dėkokime Dievui už tokius nuostabius mūsų sargybinius.


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-09-28

Naujausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt