Kraunasi...

Rugsėjo 16 d. minimi Šv. Kornelijus, popiežius, ir šv. Kiprijonas, vyskupas, kankiniai

Šv. Kiprijonas gimė Šiaurės Afrikoje ir tapo advokatu. Jis atsivertė į krikščionybę ir 248 m. buvo konsekruotas Kartaginos vyskupu. Šv. Kiprijonas yra katalikų vyskupo pavyzdys. Ganytojas nenuilsdamai kovojo, kad palaikytų prarandančius drąsą, padrąsintų brolius, pasmerktus darbui šachtose ar tremčiai, sutaikintų nupuolusius. Jis buvo krikščioniškosios raštijos pradininkas; jo raštai, kaip ir gyvenimas, pasižymi atjauta, išmintimi ir ganytojišku uolumu. Kiprijonas turėjo bėgti Decijaus persekiojimo metu, tačiau buvo suimtas ir nukirsdintas išėjus pirmajam Valerijano ediktui 258 m. Kiprijonas draugavo su popiežiumi Kornelijumi. Šis tapo popiežiumi po Fabijano; kaip ir Kiprijonas, priešingai Novatijonui, skelbė atleidimą nupuolusiesiems. Kornelijus mirė keleriais metais anksčiau (greičiausiai 253 m.) tremtyje.

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-09-15

Naujausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt