Kraunasi...

Dievo malonių Šiluvoje paliesti…

 

Irena Ališauskienė Apsireiškimo koplyčioje / Linos Urbonienės nuotrauka / Šiluvos šventovė

Kaip rudenį gervės suskrenda į pulką prieš iškeliaudamos į tolimus kraštus, kaip žemdirbys džiaugiasi derliumi, taip ir Lietuvos piligrimai prasidedant naujiems darbams, naujiems mokslo metams plaukia į Šiluvą Dievą pagarbinti, Jo Gailestingumą švęsti, prie Gailestingumo Motinos kojų atnešdami savo rūpesčius, negalias ir padėkas, suklupę prašo užtarimo, globos, pagalbos mokytis iš Jos nuolankaus paklusimo Dievo valiai.

Rugsėjo 9-ąją, Ligonių dieną, 28 piligrimai, klebono palaiminti, bendros maldos palydėti, atvykę į Didžiuosius Dievo Motinos Gimimo atlaidus, suklupo Ligonių Sveikatos koplytėlėje, meldėsi švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje prašė šv. Jono Pauliaus II užtarimo, nešė savo intencijas palapinėse budėjusioms seselėms vienuolėms sudėtinėms šv. Mišioms.

Daugelyje vietų ant suoliukų prisėdę dvasininkai kvietė pokalbiams „Turiu tau laiko“. Knygų palapinėse – gausus dvasinės literatūros pasirinkimas (taip pat ir piligrimų centre).

Šv. Mišių metu apgaubė ramybė atverdama kelią Jėzui į mūsų širdis (meldėmės už ligonius ir artimo meilės srityje tarnaujančius – juk tai mums labai sava). Grįždami užsukome į Tytuvėnus.

Dėkojame Dievui už galimybę pailsėti Viešpatyje, pasisemti Jo stiprybės, už Jo prisilietimą per kunigo asmeninį palaiminimą (beje, kai kas mūsiškių buvo palaiminti kun. A. Vaickūno, retsykiais aukojančio šv. Mišias ir Zarasų bažnyčioje), už puikų orą ir saugią kelionę, klebonui kun. Vydui Juškėnui už galimybę patirti šias malones, Gyvojo Rožinio vadovėms Halinai Gudžiukienei ir Valei Bartaškienei už lydėjimą tiek maldoje, kelionėje, tiek ir atvykus, o negalėjusiems vykti drauge, besijungusiems maldoje iš namų, linkime gausių šv. Dvasios vaisių.

 

Irena Ališauskienė

 


Kategorija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-09-17

Naujausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt