Kraunasi...

Šventadienio pamokslas. Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ. Pažįstamas ir nepažįstamas Jėzus. XIX eilinis sekmadienis

 

frinnocentabonyi.org

„Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?!… Argi mes nepažįstame…‟ Pažinimo ir nepažinimo tema nuolat suskamba evangelijose. Jėzų, užaugusį Nazarete, galėjo pažinti Jo tėviškės gyventojai ir visi, su kuriais Jis bendravo. Vis dėlto Jėzus liko didysis Nepažįstamasis. Jis kalbėjosi su visais, užeidavo į svečius ir valgė kartu, bet taip pat galėjo nuraminti audrą. Mokiniai – geriausiai Jį pažinoję – tada klausė: „Kas gi Jis toks? Net vėjas ir marios Jo klauso!“ Jėzus kvietė pas save net vaikus ir drąsiai ėmė už rankos sergančius, kaip Petro uošvę ir raupsuotąjį, bet ant Atsimainymo kalno „Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa‟. O tada, kai Jėzų palaidojo ir atrodė, kad viskas baigta, kaip tik pasirodė, kad Jo visiškai nepažinojo ir negalėjo patikėti Jo prisikėlimu. Kai galvojame, kad jau pažinome Jėzų, pasirodo, kad mažai ką supratome, o kai pajuntame esą slėpinio akivaizdoje – Jėzus pats save atskleidžia.

Paprastai duona auga iš žemės: reikia sėti grūdus, auginti javus, o nupjovus ir iškūlus – malti ir kepti. Tokią duoną visi valgome. Jėzus sako: „Aš duona, nužengusi iš dangaus“. Tai ne iš dangaus „nukritusi‟ žemiška duona, o atėjusi visiškai skirtinga. Taigi ją reikia ne surinkti žemėje, o atpažinti ir priimti kaip dovaną. Kas valgo žemišką duoną, lieka žemiškas ir grįžta į žemę. Kas priima ir maitinasi iš dangaus nužengusia duona, tampa panašus į ją ir gauna gyvybę, kuri nesibaigia. Tai gyvenimo duona.

 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ

 


Kategorija Šventadienio pamokslas


Grįžti atgal Paskelbta: 2021-08-07


© 2022 www.zarasuparapija.lt