Kraunasi...

Priimti Šventosios Dvasios Dovanas

 

 

 

Ką galime padaryti, kad būtume pripildyti Šv. Dvasios dovanų?

Tėvas Nicolas Schwizer

 

 

Kad pritrauktume ir priimtume Šventąją Dvasią, turime būti tam palankūs viduje.

  1. Pirmasis būdas: sužadinti savo širdyje Šventosios Dvasios dovanų troškimą.

Tai yra toks pat, kaip apaštalų ir Palaimintosios Mergelės troškimas, kai jie buvo susirinkę viršutiniame kambaryje, laukdami pažadėtosios Šventosios Dvasios. Tai yra prašymas: Ateik, Šventoji Dvasia! Nekantriai laukiame tavęs, nes esame tokie silpni, kad mums reikia tavo perkeičiančios jėgos. Mes turime sužadinti stiprų troškimą, kad Šventoji Dvasia mus vestų. Reikia siekti, kad persikeistume į tikrus Dievo vaikus, į paprastus vyrus ir moteris, kurie pasitiki Dievu, kaip vaikas pasitiki savo tėvais. Todėl turime išsiugdyti Dievo Dvasios troškimą, kad mūsų tikėjimas galėtų augti.

  1. Antrasis būdas: labiau pasistengti, kad būtų tylu, kad viduje būtume vieni ir ramūs.

Tai turi vykti rekolekcijose, Dievo pripildytoje vienumoje. Dvasinės jėgos turi būti sukoncentruotos į Dievą, ne į save. Tik tokiu būdu sugebėsime klausytis, ką šnabžda mums Šventoji Dvasia. Jeigu aplinkoje, ypač mūsų pačių viduje, bus tiek daug triukšmo, tiek daug keistų garsų, tiek daug žemiškosios dvasios, nesugebėsime išgirsti Šventosios Dvasios. Jei jos neklausysime, tai nesužinosime, ko Dievas mums linki, ir kokius nurodymus Mūsų Viešpats suteikia. Tokiu būdu, niekada nesužinosime apie jo buvimą mūsų sieloje, ir mūsų tikėjimas sumažės, nes negalėsime atpažinti Dievo veiklos ir įtakos savo gyvenime.

  1. Trečiasis būdas: nuolankiai melstis.

Mums reikia daug daugiau melstis, ne tik atlikti pareigą. Žinant, kad turime tik bures, ir Šventoji Dvasia vienintelė gali jas išpūsti, mes jaučiamės visiškai priklausomi prieš Dievą. Tuomet nuolanki malda turi būti herojiška. Turime būti maldos ir nuolankumo šeimininkai.

  1. Ketvirtasis būdas: turėti Marijos požiūrį.

Žinome, kad Sekminių dieną Marija buvo tarp apaštalų. Neabejojame, kad ypač jos galingos motiniškos maldos dėka Dievo Dvasia nužengė ant kiekvieno iš jų. Panašiai kaip apaštalai, mes taip pat turime vienytis su Mūsų Mergele, kai prašome Šventosios Dvasios. Šv. Grinjonas iš Montforto dažnai kartoja: Šventoji Dvasia norėtų rasti sielose Švenčiausią Mergelę. Tai reiškia, kad Dievas norėtų rasti Marijos požiūrį ir dvasią. Jis norėtų rasti gilią meilę tarnystei. Kai Mūsų Viešpats randa panašią į Marijos sielą, Jis gali nieko nedaryti, bet prasiskverbia į sielą su savo dovanomis ir atlieka perkeitimo stebuklus. Taip pat kaip Įsikūnijime, kai Šventoji Dvasia ir Mergelė bendradarbiavo dėl Jėzaus gimimo. Šiandien Dievo Dvasia taip pat nori jungtis su Marija, kad Kristus, Dievo Sūnus, galėtų gimti ir gyventi kiekvienoje sieloje. Rimtai priimkite savo Meilės Sandorą su Dievu. Tam, kad Mūsų Viešpats galėtų jums duoti savo dovanas. Ypač melskite išminties dovanos, kuri jums padės susikurti vaikišką tikėjimą.

Klausimai apmąstymui

  1. Ar man būna tylos momentų dienos metu?
  2. Ar susivieniju su Marijos asmeniu?
  3. Ar galvoju apie Sutartį su Šventąja Dvasia?

 

 

 

Paruošta pagal: Father Nicolas Schwizer „Receive the Gifts of the Holy Spirit

 

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas

 

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2019-06-08


© 2024 www.zarasuparapija.lt