Kraunasi...

Prasideda Maldos už pašaukimus savaitė

 

2019 m. gegužės 6 d. prasideda Maldos už pašaukimus savaitė, kuri tęsiasi iki IV Velykų sekmadienio, dar vadinamo Gerojo Ganytojo sekmadieniu, šiais metais – gegužės 12 d. Kviečiame tikinčiuosius asmeniškai ir bendruomenėse melstis, kad jaunuoliai apsispręstų didžiadvasiškai sekti Kristų.

 

Tėve, pažadink tarp krikščionių 
gausių ir šventų pašaukimų į kunigystę, 
kurie palaikytų gyvą tikėjimą 
ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą, 
skelbdami jo Žodį ir teikdami sakramentus, 
kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. 
Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, 
rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją, 
iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą 
pasaulio atpirkimui. 
Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, 
kurie per Sutaikinimo sakramentą 
skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. 
Tėve, padaryk, kad Bažnyčia su džiaugsmu priimtų 
gausius tavo Sūnaus Dvasios įkvėpimus 
ir klusniai priimdama jo pamokymus 
rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą 
bei pašvęstąjį gyvenimą. 
Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, 
pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštytiesiems Kristuje, 
kad ištikimai vykdytų savo misiją tarnaudami Evangelijai. 
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Marija, Apaštalų Karaliene, melski už mus!

 

 

Benedikto XVI malda 43-osios pasaulinės maldų už pašaukimus dienos proga (2006 m.)

 

 

 


Kategorija Kalendorius Maldos


Grįžti atgal Paskelbta: 2019-05-05


© 2024 www.zarasuparapija.lt