Kraunasi...

Popiežius. Kelkime širdis į Dangų, tvirtai stovėdami ant žemės

 

Nors Šeštinės – Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Vatikane buvo švenčiama jau praėjusį ketvirtadienį, t.y. keturiasdešimtą dieną po Velykų, popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje komentavo daugumoje pasaulio šalių į sekmadienį nukeltos Šeštinių iškilmės Evangeliją.


„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinija“ (Mk 16,15). Iš tiesų gali atrodyti, kad pernelyg drąsiai skamba šie Jėzaus žodžiai, skirti mažai, niekuo ypatingu nepasižyminčiai žmonių grupelei. O vis dėlto, – kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, – kaip tik šią mažą ir nereikšmingą draugiją Jėzus siunčia į pasaulį skelbti jo meilės ir gailestingumo žinią. Kad šis Dievo projektas galėtų būti vykdomas, pats Dievas apdovanos apaštalus tam reikalingomis jėgomis. Jėzus jiems pažada: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių” (Apd 1,8). Apaštalams Jėzaus suteikta misija buvo vykdoma ištisus šimtmečius; ji tęsiama ir šiandien ir visi turime joje dalyvauti. Kiekvienam Krikšto metu buvo suteiktas pašaukimas skelbti Evangeliją.

Viešpaties žengimas į dangų davė pradžią naujam Jėzaus buvimo su mumis būdui, – sakė popiežius. Jėzus nori, kad mes jį pastebėtume ir sutiktume kituose žmonėse, kad jį skelbtume kitiems žmonėms. Turime būti „žengimo į dangų vyrais ir moterimis“, turime ieškoti Kristaus mūsų laikų keliuose, nešti jo išganingą žodį iki pat žemės pakraščių. Mergelė Marija, mirusio ir prisikėlusio Viešpaties Motina, gaivinusi pirmosios mokinių bendruomenės tikėjimą, ir mums tepadeda turėti – kaip sako Liturgija – aukštyn pakylėtas širdis. Tuo pat metu ji mums tepadeda  tvirtai stovėti ant žemės, drąsiai liudyti Evangeliją konkrečiame gyvenime ir istorijoje.

Popiežius Pranciškus paminėjo ir daugelyje šalių sekmadienį švęstą Motinos dieną, sveikino visas mamas, kurios yra šeimų sergėtojos, paminėjo mirusias motinas, kurios iš dangaus malda palydi savo vaikus. Priminęs, kad gegužės 13-ąją minima Fatimos Dievo Motinos šventė, popiežius meldė „Dangiškąją mūsų Mamą“, kad ji visada būtų su mumis kasdieninėje mūsų kelionėje.

 

 

JM / VaticanNews

 

 

 


Kategorija Popiežius


Grįžti atgal Paskelbta: 2018-05-14


© 2024 www.zarasuparapija.lt