Kraunasi...

Šv. Velykos Zarasuose

 

Verbų sekmadieniu šiais metais pradėjome švęsti Didžiąją savaitę. Tai atgailos ir apmąstymo laikas apie Kristaus kančią ir būsimą Jo prisikėlimą. Verbų Sekmadienį paminėjome Kristaus įžengimą į Jeruzalę, Didįjį Ketvirtadienį šventėme Eucharistijos įsteigimą, Didįjį Penktadienį pagarbinome Šventąjį Kryžių, o Didįjį Šeštadienį visi dalyvavome Velyknakčio vigilijos pamaldose, kuriose buvo pašventinta ugnis ir vanduo, atnaujinome savo Krikšto pažadus. Balandžio 9-osios Velykų ryto šv. Mišias pradėjome iškilminga procesija paminėdami Viešpaties prisikėlimą.

Linkime, kad iš numirusiųjų prisikėlęs Jėzus Kristus uždegtų kiekvieno širdį nesavanaudiškai aukai, atneštų į šeimas ramybę, santarvę ir viltį. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios gražios šventės.

 

Palaimintų šv. Velykų! Aleliuja!

 

 

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-04-10


© 2024 www.zarasuparapija.lt