Kraunasi...

Mažiesiems. 2 Netark Dievo vardo be reikalo

„Nes aš visada šalia tavęs, vaikeli mano“

 

DIEVO VARDAS

 

Prieš daugelį metų žmonės vadino Dievą vieninteliu vardu – Dievas.

-Nėra jokio kito vardo? – klausinėjo žmonės. – Argi negalime kaip nors kitaip Jį kreiptis?

Jie ėmė apie tai galvoti ir nutarė susitikti po savaitės – tuomet kiekvienas turėjo pasiūlyti naują Dievo vardą. Turėjo būti išrinktas pats gražiausias. Praėjus savaitei, visi susirinko.

Pirmasis siūlytojas laikė dubenėlį, kuriame degė ugnis. Jis tarė:

-Saulė! Štai Dievo vardas. Saulė dovanoja šviesą, šilumą ir išsklaido naktį. Antrasis irgi laikė dubenėlį, bet pilną vandens.

-Vanduo! Taip turime vadinti Dievą, nes iš vandens gimsta gyvybė.

Trečiasis pasilenkęs paėmė saują juodos derlingos žemės ir leido jai išbyrėti pro pirštus:

-Žemė! Štai kaip turime vadinti Dievą. Žeme mes vaikštome ir ji užaugina mums maisto.

Ketvirtasis siūlytojas atsinešė permatomo audinio skiautę. Jis pakėlė ją aukštyn, o vėjas plakė ją, atrodė, kad skiautė tuoj nukris.

-Štai kokį vardą sugalvojau,- pasakė ketvirtasis. – Oras, arba Vėjas, nes vėjas gena laivus, o mes esame gyvi oru, kurį kvėpuojame.

Tarp jų buvo dar vienas žmogus. Jis visą laiką tylėjo ir ant rankų švelniai supo naujagimį.

-O tu ką pasakysi? – paklausė susirikusieji.

Bet žmogus tylėjo ir toliau supo kūdikį. Visi nutilo ir atidžiai į jį sužiuro. Staiga kažkas pasakė:

-Štai pats gražiausias vardas, kokį galime duoti Dievui, – tėtis.

-Taip!- pritarė visi. – Dievas yra mūsų Tėvas.

-Kodėl jie pasakė tėtis, o ne mama? – paklausė vienas vaikas.

-Žinai, atsakė jam žmonės,-Dievas yra švelnus ir mylintis tėtis, visai kaip mama.

-Tuomet kartais vadinsiu Jį mama, – nutarė vaikas.

 

Pagalvosiu

  • „Dievas“ yra toks pat vardas kaip „mama“ ir „tėtis“ – jį reikia tarti su meile ir pagarba.
  • Dievas visada laiko mus savo glėbyje, Jis žino, ko mums reikia. Nėra reikalo šauktis Jo dėl nereikšmingų ar kvailų dalykų.
  • Nereikia tuščiai minėti Dievo vardo, lyg tai būtų šūksnis ar keiksmas. Dievas yra geriausias iš esančiųjų.

 

 

Aš visada tarsiu Dievo vardą su meile ir pagarba.

 

 

Bruno Ferrero

„Dešimt Dievo įsakymų“

 

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-01-29

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt