Kraunasi...

Mažiesiems. 1 Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

„Nes ir tu man esi vienintelis“

 

JAUNASIS ABRAOMAS

Prieš daugybę metų didžiajame Ūro mieste Kaldėjoje gyveno jaunuolis vardu Abraomas. Jo tėvą šaukė Terahu. Terahas buvo skulptorius, jis mokėjo iškalti puikias įvairių dievų, kuriuos garbino Ūro gyventojai, figūrėles. Jų reikėjo prašant dievų pagalbos: namuose priešais skulptūrėles žmonės uždegdavo žvakes ar smilkydavo smilkalus, statydavo joms altorėlius judriausių gatvių sankryžose, o kai kurie nešiojo jas ant kaklo.

Kiekvienas Ūro dievas turėjo savą paskirtį: vienas saugojo nuo pilvo skausmo, kitas padėjo klestėti verslui, trečias atsiųsdavo lietų, o ketvirtas – saulę.

Kiekvieną rytą jaunasis Abraomas išeidavo iš namų prisikrovęs gausybę šventų figūrėlių. Jis pasistatydavo prekystalį turgaus aikštėje ir mėgindavo jas parduoti. Tačiau Abraomas buvo blogas pardavėjas, nes jis netikėjo parduodamų figūrėlių galiomis.

Su nerimu širdyse žmonės susispiesdavo aplink Abraomo prekystalį. Jei tik būtų norėjęs pasipelnyti iš jų vilčių ir skausmo, Abraomas būtų galėjęs tapti labai turtingas.

Tačiau vieną dieną jaunuolis pradėjo garsiai skelbti, kokios bevertės yra jo prekės.

-Tai niekai!- sušuko Abraomas ir pats ėmė naikinti statulėles. – Jos visai nešventos! Tai tik dirbiniai iš akmens, kaulo ir kalkių! Juos sukūrė mano tėvas. Aš noriu rasti Dievą, kuris sukūrė mano tėvą.

 

Pagalvosiu

  • Dievas panorėjo dangaus, žemės ir visų gyvų būtybių, ypač žmogaus, kaip mama trokšta savo vaiko.
  • Dievas yra didis ir nuostabus. Jis nori, kad Jį mylėtume, bet neverčia mūsų to daryti.
  • Negalime pasitenkinti mažaverčiais pakaitalais, tokiais kaip turtas, sėkmė, jėga ir t.t., nes nėra nieko, kas galėtų prilygti Dievui.
  • Ką nors mylėti, reiškia pasakyti jam – tu esi man vienintelis.

 

Aš teiksiu Dievui pirmenybę visą savo gyvenimą.

 

 

 

Bruno Ferrero

„Dešimt Dievo įsakymų“

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-01-22

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2024 www.zarasuparapija.lt