Kraunasi...

Didieji Žolinės atlaidai Zarasų bažnyčioje

 

Kada žiedai pilni lietaus, o bitutės užmiega saulėgrąžų žiedlapiuose, šventoriuje susitinka rankų šiluma ir gerumas. Rugpjūčio 15-ąją šventėme Žolinę – švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę. Zarasų bažnyčioje – tai tituliniai parapijos atlaidai.

Kiekvieno rankose žolynų puokštelės, kai kurių iš įvairiausių gėlių puoštos javų varpomis. Gėlių dalia žydėti ir džiuginti, tad jos negali liūdinti žmogaus. Marija paimta į Dangų mums paliko gėles kaip džiaugsmo ženklą. Kalbėdami Rožinį keliaujame karoliukais tarsi rožių žiedais ir girdime gyvą Marijos mums paliktų gėlių kalbą. O šiandien gėlėmis alsuoja visa atsisveikinančios vasaros žemė.

Žolinės atlaidus vedė Ignalinos švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. dek. Vidas Smagurauskas. Užtariant mūsų dangiškajai Motinai Marijai, gausiai susirinkusieji tikintieji prašė dangiškojo Tėvo taikos pasauliui, gailestingumo bei meldėsi ir savomis intencijomis.

Šv. Mišios prasidėjo švč. Sakramento pagarbinimu bei iškilminga procesija, lydima parapijos choro giesme. Atneštos parapijiečių Viešpaties palaiminimui vaisių atnašos simbolizavo mūsų gyvybės šaltinį ir sveikatą; gėlių puokštė – Kūrėjo mums dovanotą amžinąjį grožį; dėkojant Dievui už visas suteiktas malones, šv. Mišių aukai buvo atnešta Ostija ir Vynas. Po šv. Mišių pašventinti žolynai.

Atlaidus užbaigė šv. Mato Tarptautinio vargonų muzikos festivalio koncertas, kuriame savo muzika džiugino klausytojus solistė Monta Martinsone ir vargonininkė Larisa Carjkova iš Latvijos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios gražios šventės!

 

Ten danguj aukštai, aukštai

Tu Marija mus globoji amžinai.

Saugai Lietuvos žemelę,

Žmonėms rodai tiesų kelią,

Kaip Dievulį mums pažinti,

Jo širdelę apkabinti,

Jo malonėje gyventi

Ir su Juo linksmai svajoti.

/M. Racevičiūtė/

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-08-16


© 2022 www.zarasuparapija.lt