Kraunasi...

Sutvirtinimo sakramento teikimas Zarasuose

 

Liepos 10 d. Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas parapijos jaunimui. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Sutvirtinimo sakramentą priėmė 30 jaunuolių. Jaunimas atidžiai klausėsi vyskupo pamokančios ir įsimenančios homilijos apie šv. Dvasios teikiamas dovanas bei Sutvirtinimo sakramento svarbą gyvenimo kelionėje. Atnaujinę krikšto pažadus ir iš vyskupo rankų priėmę Sutvirtinimo sakramentą, bendroje maldoje sutvirtinamieji Viešpaties prašė suteikti jėgų gyventi Gyvenimą kartu su Jėzumi, Juo žavėtis, pamilti ir visada Juo sekti. Dėkojo Dievui, kad Jis yra mūsų kelrodė žvaigždė ir prašė palaikyti tai, ką Dievas jau yra nuveikęs mumyse.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas padėkojo Jo Ekscelencijai vyskupui Linui Vodopjanovui ir visiems dalyvavusiems šv. Mišių aukoje. Už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą taip pat vyskupui dėkojo ir Zarasų parapijos jaunimas bei jų tėveliai.

 

Mes visi, šiandien  kartu su Jumis buvę Jūsų šventėje, kartu su Jumis ir už Jus meldęsi,

prašome Dievo, kad Jūsų norai ir svajonės išsipildytų!

 

 

Ingos Šeduikienės nuotraukos

 


Kategorija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-07-12


© 2022 www.zarasuparapija.lt