Kraunasi...

Pirmosios Komunijos diena Zarasų bažnyčioje

 

„Priimti Pirmąją Komuniją reiškia pasiryžti kiekvieną dieną būti su Jėzumi, su juo draugauti, trokšti, kad ir kitus pasiektų jo dovanojamas džiaugsmas. Viešpačiui reikia jūsų, kad įvyktų stebuklas, kad jo džiaugsmas pasiektų jūsų draugus ir artimuosius. Pirmąja Komunija sutvirtiname savo krikščioniškąją tapatybę: mano vardas – krikščionis, mano šeima – Bažnyčia, mes visi esame broliai, seserys ir draugai.“ Popiežius Pranciškus

Birželio 4 d. skaisčiai sušvitusi vasaros saulė tarsi visam pasauliui skelbė – šiandien Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje 48 vaikai priims Pirmąją Šventąją Komuniją. Tai nuostabi šventė, kuriai ruošiamasi visus mokslo metus. Vaikai nuo rudens lankė pamokėles, sekmadieniais dalyvavo kartu su tėveliais šv. Mišių aukoje, o prieš Pirmosios Komunijos šventę, pirmąjį kartą priėmė ir Atgailos sakramentą, kurio metu buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlaidumo ir meilės.

Tyromis širdimis, pasipuošę baltais drabužėliais bei kun. dek. Vydo pasveikinti, žengė į išpuoštą, gėlėmis kvepiančią bažnyčią, kur šv. Mišių metu patys vaikai skaitė šv. Rašto skaitinius, visuotinę maldą, iškilmingos atnašų procesijos metu nešė atnašas.

Su didžiuliu jauduliu vaikai pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdeles ir pradėjo naują – draugystės su Jėzumi – gyvenimo etapą. Dekanas linkėjo vaikams pajausti švelnų Jėzaus prisilietimą, turėti tikėjimą, kad Komunijoje Dievas ateina į mūsų gyvenimą ir priminė, kad Pirmoji Šventoji Komunija nebūtų paskutinė, kad ši dvasinė šventė nesibaigtų, kvietė kuo dažniau dalyvauti Šventose Mišiose ir patirti Dievo buvimą bei Jo teikiamas malones. Po palaiminimo vaikams buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai.

Įvykęs pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi yra tik didelio kelio pradžia. Rodykime pavyzdį, nuoširdžiai linkėkime ir maldoje prašykime gerąjį Jėzų ir Motiną Mariją, kad Jėzaus priėmimas į širdį – niekada nesibaigtų. Kad tai nebūtų pirmas ir paskutinis kartas, kad šių vaikų širdelėse tikėjimas pražystų ir būtų kupinas tikrojo džiaugsmo!

 

Su dėkingumu Tėveliai

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-06-07

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt