Kraunasi...

Šv. Velykų džiaugsmas Zarasuose

 

Ankstyvas ir šaltokas rytas Zarasuose, saulė jau kyla. Varpai budina miestą. Žmonės skuba į Bažnyčią. Skubu ir aš, nes noriu prisidėti prie Velykų šventės.

O bažnyčioje jau veiksmas vyksta – choristai ir orkestras rikiuojasi, klebonas aptaria liturgijos reikalus, Aurelija žvejoja vyrus, kas galėtų nešti vėliavas. Barstytojos baltai papuoštos, baldakimas sustatytas, moterys tautiniais drabužiais tęsia budėjimą prie altoriaus.

Nešim ir Ukrainos vėliavą, sako klebonas, dairomės ukrainiečių. Aktyvas susirgo, kiti švenčia Verbų sekmadienį. Stok prie vėliavos, sako, šiandien atstovausi Ukrainai. Su džiaugsmu.

Procesija pajuda.

Saulė šviečia vis stipriau, vėjas plevena vėliavas ir kaspinus. Skamba orkestras ir giesmė.

Ratu aplink bažnyčią. Kaip apie pasaulį. Kartu su bundančia gamta ir viltimi. Ramiai eina žmonės nešdami vėliavas, kaip tikėjimo ir garbės laiškus. Aš pagalvoju, kol žmonės geba nešti vėliavas – negali nutikti nieko blogo.

Bažnyčioje daug žmonių, visi atlieka savo darbus.

Prisikėlimo viltis – Mirtis nugalėta!

Bendra malda vienija ir pakylėja. Viltis – jog pavasaris ir taika negali vienas be kito.

Neškit šviesą į savo namus – linki klebonas Mišių pabaigoje.

Išaušo Prisikėlimo rytas.

 

Gintarė Laurikėnienė

 

 

 


Kategorija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-04-18


© 2022 www.zarasuparapija.lt