Kraunasi...

Panevėžio katedroje buvo aukojamos šv. Mišios

 

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti (Sinodo malda).

Šia malda palydint, vakar Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM. Po šv. Mišių Ganytojas susirinkusiesiems pristatė Panevėžio vyskupijos atstovą, Sinodinio kelio koordinatorių kun. Gediminą Jankūną. Taip pat buvo pristatyti ir Panevėžio vyskupijos dekanatų atstovai. Zarasų dekanato atstovė – Audronė Bakutienė.

Melskimės, kad Šventoji Dvasia lydėtų mus sinodiniame kelyje ir vestų į tiesos pilnatvę!

 

 

Panevėžio vysk. nuotrauka

 

 


Kategorija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2021-10-18

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt