Kraunasi...

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

 

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė Zarasų bažnyčioje paminėta iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias už parapiją aukojo kunigas dekanas Vydas Juškėnas. Jis trumpai priminė Viešpaties Jėzaus šventojo Kryžiaus atradimo istoriją bei paskatino patirti ir atrasti Viešpaties Kryžiaus gydančią ir gaivinančią galią savo kasdieniame gyvenime.

Po šv. Mišių susirinkę šventoriuje prie papuošto kryžiaus pasimeldėme. Garbės kanauninkas Vilnis Viktoras Cukuras vaizdingai priminė per Kryžių mums patvirtinamas tikėjimo tiesas. Darydami kryžiaus ženklą „Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ išpažįstame vieną Dievą Trijuose Asmenyse. Žvelgdami į kryžių matome vertikalę: Dievas nužengė iš Dangaus į žemę, kad blogą žmogų padarytų geru. Ir kiekvieną iš mūsų Viešpats pašaukė gimti ir gyventi, kad atliktume tuos gerus darbus, kuriuos Jis mums paskyrė ir numatė atlikti. Taigi gyvename ne sau, kad tik patys būtume šventi ir patektume į dangų, bet, kad pirmiausia liudytume, skleistume tą Dievo meilę aplink save. Čia tas kryžiaus skersinis – kad Dievo meilė sklistų, – pabrėžė kanauninkas.

Pagarbinę Viešpatį giesme ir malda nusifotografavome po kryžiumi apglėbti Dievo Meilės ir trokštantys ja dalintis. Žinom – tai nelengva. Bet mintyse vis skamba vargonininkės Linos Lukošienės per Šventąją Komuniją giedotos giesmės žodžiai: „Kryžius – pergalės ginklas. Šiuo ženklu nugalėsi.“

 

Audronė Bakutienė

 

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2021-09-15

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt