Kraunasi...

Dalinai įgyvendintas projektas ,,Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios teritorijoje esančių takelių rekonstrukcija“

 

 

2020 m. Rugpjūčio 6 d. tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos pasirašyta sutartis, pagal kurią iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirta 1500,00 Eur projektui ,,Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios teritorijoje esančių takelių rekonstrukcija“ įgyvendinti. Likusi užbaigtų darbų suma, t.y. 8500,00 Eur, yra planuojama surinkti iš pačios religinės bendruomenės – parapijos lankymo surinktų bei parapijiečių aukojamų piniginių lėšų. Numatyti darbai, kuriems buvo skirta rajono Savivaldybės parama, užbaigti. Kitais metais planuojama pratęsti ir galutinai rekonstruoti bažnyčios teritorijoje esančius takelius. Vykdant šį projektą siekiama, kad Zarasų švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios lankytojai, piligrimai ir miesto svečiai galėtų netrukdomai ir saugiai pasiekti šventovę, o ypač tai aktualu senyvo amžiaus ir neįgaliems tikintiesiems, kad jie turėtų galimybę pasinaudoti įvairiomis bažnyčioje teikiamomis paslaugomis, įskaitant ir asmeninę pagalbą, būtiną padėti gyventi ir integruotis į šią bendruomenę, bei užkirsti kelią izoliavimui ar atskyrimui. Visa Zarasų parapijos bendruomenė yra dėkinga rajono Savivaldybei už suteiktą paramą ir parapijiečiams prisidedantiems ar prisidėsiantiems savo aukomis prie statybos darbų.

 

Klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas

 

 

 


Kategorija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2020-10-02


© 2022 www.zarasuparapija.lt