Kraunasi...

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

 

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Rimantas Kaunietis greta visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Kun. mgr. Saulius Kumelis atleistas iš Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Velykių Šv. apašt. Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. dr. Simas Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Saločių Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Kan. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Kun. mgr. Mindaugas Šakinis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriumi.

Kun. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas atleistas iš Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos  administratoriumi.

Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Diak. Vilius Valionis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. dr. Romualdas Zdanys atleistas iš Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

 

Panevėžio vyskupija

 


Kategorija Panevėžio vyskupija


Grįžti atgal Paskelbta: 2019-07-15


© 2024 www.zarasuparapija.lt