Kraunasi...

Sutvirtinimo Sakramento teikimas

 

 

Birželio 16 d. Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo teikiamas

Sutvirtinimo sakramentas parapijos jaunimui.

 

Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas. Sutvirtinimo sakramentą priėmė 37 jaunuoliai. Jaunimas atidžiai klausėsi vyskupo pamokančios ir įsimenančios homilijos apie šv. Dvasios teikiamas dovanas. Atnaujinę krikšto pažadus ir iš vyskupo rankų priėmę Sutvirtinimo sakramentą, bendroje maldoje sutvirtinamieji Viešpaties prašė suteikti jėgų gyventi Gyvenimą kartu su Jėzumi, Juo žavėtis, pamilti ir visada Juo sekti. Dėkojo Dievui, kad Jis yra mūsų kelrodė žvaigždė ir prašė palaikyti tai, ką Dievas jau yra nuveikęs mumyse.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas padėkojo Jo Ekscelencijai vyskupui Linui Vodopjanovui ir visiems dalyvavusiems šv. Mišių aukoje. Už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą taip pat vyskupui dėkojo ir Zarasų parapijos jaunimas bei jų tėveliai.

 

Mes visi, šiandien  kartu su Jumis buvę Jūsų šventėje, kartu su Jumis ir už Jus meldęsi,

prašome Dievo, kad Jūsų norai ir svajonės išsipildytų!

 

 

 

 


Kategorija Galerija Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2019-06-16

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt