Kraunasi...

Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacija kaip švęsti Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimą

 

 

 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos,

Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo.


 

Dievo kulto ir sakramentų kongregacija 2018 m. vasario 11 d. išleido dekretą, kuriuo skelbiamas popiežiaus Pranciškaus nutarimas į Visuotinį Romos kalendorių įrašyti Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimą ir šiuo titulu kasmet pagerbti Švenčiausiąją Mergelę pirmadienį po Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmės.

Šis privalomas minėjimas padės atminti, kad siekiant krikščioniško gyvenimo tobulėjimo, yra būtina vienytis su Kryžiaus slėpiniu, eucharistine Kristaus auka ir Mergele Marija – Atpirkėjo ir visų atpirktųjų Motina. Marija, stovėdama po kryžiumi (plg. Jn 19, 25), priėmė savo Sūnaus meilės testamentą ir per mylimąjį Jėzaus mokinį tapo visų žmonių motina Bažnyčioje, kurią pagimdė Kristus, ant kryžiaus atiduodamas Dvasią. Kristus, savo ruožtu, visus žmones paskyrė savo meilės Motinai paveldėtojais, kad visi ją su meile priimtų.

Lietuvoje pirmadienį po Sekminių minint Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną, šv. Mišių tekstus reikės imti iš votyvinių Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, Mišių („Romos Mišiolas“, p. 1088).

Šv. Mišių Žodžio liturgijos skaitiniai imami iš „Skaitinių šventųjų Mišioms“ (Š) knygos:

pirmasis – Pr 3, 9–15. 20 su atliepiamąja psalme (p. 293, nr. 27)

arba Apd 1, 12–14 su atliepiamąja psalme (p. 308, nr. 38),

evangelija – Jn 19, 25–27 (p. 329, nr. 56) su posmeliu prieš evangeliją.

Valandų liturgijos tekstai imtini iš bendrųjų Švč. Mergelei Marijai („Valandų liturgija“, III t., p. 1556–1577) su minėjimui skirta malda.

Ši liturginių tekstų naudojimo tvarka galios, kol Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija patvirtins savų šio minėjimo tekstų vertimą į lietuvių kalbą.

 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija

 

 


Kategorija Lietuvos Vyskupų Konferencija Maldos Parapija


Grįžti atgal Paskelbta: 2018-05-12


© 2024 www.zarasuparapija.lt