Kraunasi...

Tėvas Stanislovas. Lemtis – uždavinys

Jei jūs, kalbėdamiesi su dvasininku, pavartojote žodį „likimas“, tučtuojau pastebėsite dvasininko pasipriešinimą. Ne, žodis „likimas“ tikinčiojo lūpose nedera! Juk jis iš ryto jau pasakė „Teesie Tavo valia!“ Likime nėra jokios valios, jokios meilės, jokios šviesos, jokio tikslingumo.

Betgi mes turime kitą žodį – „lemtis“. Jis yra kur kas švelnesnis. Virš lemties mes juntame Dievo valios nuostatas pasauliui.

Pamąstykime apie lemtį, kuri yra užrašyta Siracido išminties knygoje: „Viskas dvejopa. Vienas prieš vieną. Ir niekad vienam netrūksta antrojo“. Ir štai, išėję į pasaulį, pastebėsime daugybę dvilypių fizikos reiškinių. Jau vien savo kambaryje pažvelgę į elektros rozetę, matome dvi skylutes – teigiamam ir neigiamam krūviui, ir t.t., ir pan.

O tarp žmonių? Gal prieš keliolika metų, kai viskas buvo suspausta į ideologinius spaustuvus, vos ne vos rusendavo rezistencija lyg priešingybė oficialiajai linijai…

O dabar?

Dabar dažnai net prie pietų stalo vyras laikosi vienos politinės pakraipos, žmona atkakliai gina priešingą. Gal kai kam jau net galva įskaudo nuo to dvilypumo. Betgi tie lemtingi Siracido žodžiai tebūnie uždavinys. Juk šis nuomonių dvilypumas pažadina visus iš protinio snaudulio.

Gerai, kad atsibudome demokratijai. Bet lemčiai „viskas po porą“ dar nepriaugome. Demokratija, kuri privalo puoselėti šį nuomonių dvilypumą, tik tada bus vaisinga ir kūrybinga, kai bus pripildyta pagarbos ir meilės. Neapykanta užtamsina akis, ir tada – chaosas.

Taip turi būti. Taip pasaulis sutvarkytas. Tie trys kruvinieji slibinai lemtį aplenkė.

Bolševizmas sunaikino antrąją pusę, ir štai ten, toje blogio karalystėje, liko viena partija, viena linija.

Nacizmas nepakentė nieko šalia savo šizofreniškų svaičiojimų.

Fašizmas sutrypė kiekvieną, kitaip galvojantį.

Uždavinys „viskas po porą“ nebuvo sprendžiamas, ir štai padariniai…

Šio uždavinio nespręsti negalima. Kiekvienam keletą kartų per dieną tenka ieškoti sprendimo. Surasi jį, bet neužmiršk meilės ir pagarbos!

 

Tėvas Stanislovas

Iš knygos: „Apie meilę ir tarnystę“

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-10-14


© 2022 www.zarasuparapija.lt