Kraunasi...

Bažnyčios liturgijoje rugsėjo 26 dieną: pal. Paulius VI

Bažnyčios liturgija be kitų didžiųjų šventųjų rugsėjo 26 dieną mini pal. Paulių VI, vieną iš svarbiausių praėjusio amžiaus popiežių, kurio vaidmuo itin ryškus dabartiniame Pranciškaus pontifikate. Paulius VI, vairavęs Bažnyčią penkiolika metų iki 1978-ųjų, buvo pirmasis popiežius, skelbęs Bažnyčios mokymą Vatikano II Susirinkimo atsinaujinimo ir dialogo dvasioje. Jis mokė keliaudamas į visus žemynus, plėtė kontaktus tiek su katalikais, tiek su kitų religijų atstovais ir netikinčiaisiais, ėjo ekumeninių ryšių, visų prima su ortodoksais ir anglikonais, gerinimo keliu. Toje pačioje dvasioje Bažnyčios magisteriumą skelbė visi jo įpėdiniai iki dabartinių laikų.

Pal. popiežius Paulius VI, Jonas Krikštytojas Montini, kilęs iš šiaurės Italijos, prieš tapdamas popiežiumi apie dešimtmetį buvo Milano arkivyskupas, tačiau vos ne visą likusį gyvenimą tarnavo Romoje, ne vieno popiežiaus globoje. Beje, pirmas asmeninis Jono Montini kontaktas su popiežiumi įvyko jo vaikystėje 1907 metais: būdamas dešimties, trumpai prieš savo Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo su tėvais vienoje privačioje šv. popiežiaus Pijus X audiencijoje. Visų sekusių popiežių iki pat šv. Jono XXIII, kuris Montini paskyrė kardinolu, mokymas formavo Montini kaip kunigą, Bažnyčios diplomatą ir ganytoją.

Skelbdamas palaimintuoju popiežių Paulių VI, popiežius Pranciškus visos Bažnyčios vardu padėkojo Dievui už pal. Paulių VI, „didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą“. Pal. Paulius VI 1965 metais užbaigė Vatikano II Susirinkimą, išsakydamas lūkesčius, primenančius šiandien girdimus popiežiaus Pranciškaus raginimus, kad Bažnyčia reformuotųsi, kad būtų vis labiau „samarietiška Bažnyčia“, kad būtų „žmonijos tarnaitė“, imtųsi „drąsių sprendimų“, o ne „nuviliančių diagnozių“, skelbtų „vilties žinią“ vietoj „gedulingų pranašysčių“. Šiandien popiežius Pranciškus ragina Bažnyčią būti išeinančia, mokančia „eiti sinodiškai“, t.y. eiti kartu, skaitančia laiko ženklus be nepagrįsto optimizmo, bet nesislepianti apkasuose, labiau kaip kelionės palydovė, negu šalta nurodinėtoja.

 

Vatikano radijas

 

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-09-26


© 2022 www.zarasuparapija.lt