Šv. Petras ir Paulius – garbingi žemės kunigaikščiai

  Šiandien mes džiaugsmingai švenčiame šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių. Rytmetinėje su Benedictus giesme mes giedojome šį labai gražų priegiesmį: Gloriosi principes terrae – „Garbingi žemės kunigaikščiai, kaip juodu gyvenimo metu mylėjo vienas kitą, taip ir mirtyje nėra atskirti.“ Iš tikrųjų Petras ir Paulius yra laikomi apaštalų vadovais bei kunigaikščiais. Tarp apaštalų jie užima svarbiausią vietą. Iš Naujojo Testamento visumos išsiskiria ryškūs ir detalūs šių vyrų portretai, kuriuose galime matyti du labai skirtingus, bet vienas kitą papildančius apaštalų tipus. Petras – Galilėjos žvejys, paprastas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-28

Birželio 29 d. minima Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė

  Šv. Petras (I a.), apaštalas ir kankinys, minimas birželio 29 d. Petras yra tas žmogus, kuriam Jėzus patikėjo savo Bažnyčią ir paskyrė jį apaštalų galva. Kodėl buvo pasirinktas jis, nors nebuvo nei vyriausias, nei protingiausias, nei užėmė aukštą socialinę padėtį, nei buvo išsilavinęs, o juo labiau ištikimiausias, – tai jau yra Dievo pašaukimo slėpinys. Tai, ką Petras galėjo parodyti, buvo tik jo nuoširdumas, noras pasitaisyti suklydus, abejonės ir labiausiai pagarsėjusios išdavystės. Jo vardas buvo Simonas bar Jona, t.y. Simonas, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-28

Šventadienio pamokslas. XIII eilinis sekmadienis

Tikras mokinys yra tas, kuris priima sąlygą būti mažu, taip kaip tas, kuris, priimdamas kryžių, įsipareigoja tarnauti kitiems. Jėzus bylojo savo apaštalams: „Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau už mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – irgi nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją. Kas jus priima, tas mane priima. O kas skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-27

Birželio 27 d. minimas Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

  Šv. Kirilas Aleksandrietis (376-444), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas birželio 27 d. Aleksandrijos patriarchas ir Bažnyčios mokytojas šv. Kirilas neabejotinai yra viena iš ryškiausių V amžiaus asmenybių. Jo vardas susijęs su Efeso Susirinkimu (430 m.), kuriame Mergelė Marija buvo paskelbta Theotokos, t. y. Dievo Gimdytoja. Šio iškilmingo pareiškimo tikslas buvo išaiškinti Dievo Sūnaus įsikūnijimo tikrumą, kuriuo suabejota dėl Nestorijaus interpretacijų. Aplinkybių verčiamas Kirilas daug rašė apie Įsikūnijimą. Šiuo kritiniu laikotarpiu tvirtas tikėjimas ir nuolatinis mąstymas apie šią doktriną jį įkvėpė be galo skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-26

Šventumas pagal Pranciškų (15): humoro jausmas ir drąsa

  Ko labiausiai reikia mūsų laikams? Tikriausiai ne vienas žmogus savęs šito klausia dabartiniame cinizmo ir nevilties persunktame kontekste. Receptų siūloma įvairių: gal daugiau saugumo, ekonominės gerovės, individo laisvės? Popiežius Pranciškus primena: visais laikais pasaulį pozityviai keitė vienintelė jėga – asmeninis šventumas. Anksčiau publikuotas dokumentas, apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas nėra analitinis traktatas apie šventumą. „Mano kuklus tikslas – įžangoje rašo popiežius, – yra dar kartą priminti pašaukimą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-25

Pasauliečių kunigystė

  Praėję laikai ryškiai skyrė pasauliečių ir dvasininkų luomus. Antrasis Vatikano susirinkimas išryškino visų pakrikštytųjų pašaukimą ir pareigą apaštalauti. Sutvirtinimo sakramentu visi gavome Šventosios Dvasios dovanas, reikalingas apaštalavimui. Visi esame mistinio Kristaus kūno ląstelės. Apmirę ląstelės kenkia ne tik sau, bet visam mistiniam kūnui. Kiekvienas žmogus gyvena tam tikrose sąlygose, tam tikroje visuomenės terpėje, gyvenimas jį veda per įvairiausias situacijas. Pagal tai mes gauname kiekvienas specialią misiją žemėje ir tam reikalingas malones. Yra kunigystė siaurąja prasme. Mes ją gerai pažįstame. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-24

Birželio 24 d. minima Šv. Jono Krikštytojo, Viešpaties pirmtako, gimimo iškilmė

  Šv. Jonas Krikštytojas (I a.), Jėzaus pirmtakas, minimas birželio 24 d. Kartą ant Jordano upės kranto pasirodė kaulėtas pamokslininkas: jis buvo apsisiautęs kupranugario vilnų apdaru, juosmenį susirišęs šiurkščiu diržu, o maitinosi skėriais ir lauko medumi. Ir pamokslavo. Jo balsas buvo griausmingas, iš susijaudinimo degė akys, o į priekį ištiesta ranka rodė greitai, jau tuojau pat stosiančią tikrovę, kurios skelbti jis ir atėjo. Daugeliui susirinkusiųjų jo paklausyti jis kalbėjo: „Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet tas, kuris ateis po skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-23

Devintasis Dievo įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

  „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“ (Mt 5,28). Šv. Jonas skiria tris geismų arba geismingumo rūšis: kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę. Pagal katechetinę katalikų tradiciją, devintasis įsakymas draudžia kūno geismingumą. Etimologine prasme „geismingumas“ gali reikšti bet kurį stiprų žmogišką troškimą. Krikščioniškoji teologija šiai sąvokai suteikė ypatingą prasmę: tai kylantis juslinis noras, priešingas proto balsui. Apaštalas Paulius jį tapatina su kūno maištu prieš dvasią. Geismingumas sutrikdo dorines žmogaus galias ir, pats nebūdamas nusižengimas, skatina skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-22

Birželio 22 d. minimas Šv. Paulinas Nolietis, Jonas Fišeris ir Tomas Moras

    Šv. Paulinas Nolietis (354-431), vyskupas, minimas birželio 22 d. Šv. Paulinas gimė Bordo mieste, Prancūzijoje, Romos patricijaus šeimoje. 378 m. tapo konsulu, susituokė. Drauge su žmona valdė žemes tarp Akvitanijos, Ispanijos ir Italijos; buvo labai turtingi. 390 m. Paulinas priėmė krikštą ir ėmė dalinti savo gėrybes vargšams. Mirus vieninteliam vaikui, pora dar labiau atsiskyrė nuo pasaulio, gyveno beveik kaip vienuoliai, pasitraukė į Ispaniją, po to į Nolės miestą Kampanijoje. 409 m. Nolės žmonės išrinko Pauliną vyskupu. 22 metus jis valdė skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-21

Šventadienio pamokslas. XII eilinis sekmadienis

Šiandien galėtume kiekvienas paklausti savęs: kiek man kainuoja būti krikščioniu? Nieko? Blogas ženklas… Jėzus bylojo apaštalams: „Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-20


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt