Kunigų konferencijoje Panevėžyje pristatyta katechumenato programa

Spalio 11 d. Panevėžio kurijoje vyko kunigų konferencija, kurioje pranešimą apie Suaugusiųjų katechezę – katechumenato programą skaitė dr. Artūras Lukaševčius, Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos programų vadovas. Ši programa pagal vyskupų nuorodas įvedama nuo rudens. Jis pristatė Katechumenato „Tikėjimo pagrindų“ programos gaires: bendras nuorodas, susitikimo struktūrą, paaiškino, kaip formuojama padalomoji medžiaga ir kokios jos funkcijos. „Katechumenato esmė – teisingas santykis tarp pasirengimo sakramentams ir sakramentų šventimo, – sakė jis. Katechumenatas yra tikėjimo kelionė. Tai pati seniausia programa Katalikų Bažnyčioje, kuri skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-13

Popiežiaus homilija. Būkime budrūs; nežaiskime pagal velnio taisykles

Neišleiskime iš akių nukryžiuotojo Jėzaus, kad jis mus saugotų nuo supasaulėjimo, darykime gerus darbus ir sergėkime savo širdį, būkime budrūs, – kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią kaip Jėzus išvaro netyrąsias dvasias. Netyrosios dvasios lėtai įeina į mūsų gyvenimą, mus suvedžioja, suvilioja mus keisti kriterijus, atitolina nuo Dievo, veda į supasaulėjimą, padaro drungnais krikščionimis. Būkime budrūs, sakė popiežius, nežaiskime pagal piktosios dvasios taisykles. „Jos pradeda būti mūsų gyvenimo dalimi. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-13

Popiežius: mirties bausmė nesuderinama su žmogaus orumu

Saugoti ir eiti pirmyn – tokia yra Bažnyčios misija, sakė Šventasis Tėvas, trečiadienio vakarą susitikęs su Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo dvidešimt penktosioms metinėms skirto minėjimo dalyviais. „Dievo Žodis, sakė popiežius, yra dinamiškas ir gyvas, neįmanoma jo aiškinti siaurai ir nekintamai, nes tai sumenkintų Šventosios Dvasios veikimą“. Kalbėdamas apie Katekizmą, popiežius atkreipė dėmesį į jame pasmerktą mirties bausmę. Krikščionys pakeitė požiūrį į šią ekstremalią ir nežmonišką priemonę. Ji anksčiau buvo taikoma netgi popiežių valstybėje, nes požiūris į ją buvo labiau „legalistinis“ skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-13

Pašvęstoji našlystė – kas tai?

Parapijose ir bendruomenėse dažnai svarbų vaidmenį atlieka moterys, į dangiškojo Tėvo namus jau išlydėjusios savo sutuoktinius (beje, ir Lietuvos statistika negailestinga: vidutinis moterų gyvenimo amžius 77 metai, o vyrų – 65). Kad našlių meilė Dievui ir žmonėms būtų išreikšta, nepakanka vien namų sienų. O koks oficialus našlių statusas Bažnyčioje? Ar jos – tik specifinė visuomenės grupė, ar savito pašaukimo vykdytojos?   Pašvęstosios našlystės užuomazgos Bažnyčioje Nuo apaštalų laikų pirmosiose krikščionių bendruomenėse pastebimos našlės, pasišventusios Kristaus meilei ir tarnystei. Pirmasis šią skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-13

Naujo vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. Vilniaus katedroje

Rugsėjo 29 d. Telšių vyskupijos kunigas Darius Trijonis buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo katedroje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val. * * * Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1980 m. pradėjo lankyti Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, o 1990 m., Telšiuose atvėrus duris pirmajai Lietuvoje katalikiškai mokyklai, mokėsi jos dvyliktoje klasėje. 1991 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-12

Žodžiai, kurių mus išmokė pats Viešpats

Nuo Bažnyčios ankstyvųjų dienų malda Tėve mūsų yra itin svarbi krikščionių pamaldumo dalis. Tai viena pirmųjų maldų, kurių krikščionys tėvai moko savo vaikus. Ją visų amžių didieji šventieji aiškindavo, komentuodavo, ją kalbame per kiekvienas Mišias. Tėve mūsų maldą brangina visi krikščionys, nes jos išmokė pats Viešpats, atsiliepdamas į nuoširdų savo mokinių prašymą: „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 1).   Tėve mūsų – Jėzaus maldos mokykla Tėve mūsų išreiškia visas Jėzaus maldos nuostatas. Melsdamiesi ir mes turime būti persiėmę tokiomis nuostatomis. To Dievas nori iš mūsų. Tėve skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-12

Pranciškus kviečia melstis už taiką: Visi gali būti taikos kūrėjai!

Popiežius, primindamas Marijos apsireiškimų Fatimoje jubiliejų, pakvietė kalbėti Rožinio maldą už taiką. „Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą“, pasakė popiežius Pranciškus trečiadienį, kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Šventasis Tėvas priminė, kad ateinantį penktadienį, spalio 13 dieną, pasibaigia paskutiniųjų Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio minėjimas: „Kitą penktadienį, spalio 13 dieną, pasibaigia Paskutiniųjų Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmetis. Žvelgdamas į Viešpaties Motiną ir Misijų Karalienę kviečiu visus, ypač šį spalio mėnesį, kalbėti Šventąjį Rožinį su maldos intencija už pasaulio taiką. Malda teišjudina skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-11

Kaip tėvai atima iš vaikų Mišių dovaną

Pirmaisiais savo kunigystės metais per gavėnią paprastai valandų valandas sėdėdavau klausykloje klausydamas vaikų išpažinčių, kurie ateidavo iš įvairių parapijų, ir kasmet girdėdavau vienodą nuodėmių litaniją: „buvau negeras savo broliui; melavau; nepadariau to, ko mama manęs prašė; keikiausi; nenuėjau į Mišias“. Dėl pastarosios užduodavau paprastą klausimą: „Kodėl nėjai į Mišias?“ O vaikų atsakymas būdavo vienas iš trijų: „Nes buvau užsiėmęs (sportavau, buvo atostogos…), nes miegojau“, bet dažniausiai būdavo – „nes mano tėvai manęs nenuvesdavo“.   „Nes mano tėvai manęs nenuvesdavo“ Dažnai skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-11

Popiežiaus homilija. Dievo visagalybė – gailestingumas.

Antradienio Mišių pirmasis skaitinys pasakoja apie pranašą Joną, kuris Dievo vardu ragina Ninivės miesto gyventojus atsiversti. Jie nusigręžia nuo pikto ir Dievas jų pasigali. Pirmadienio Mišių skaitinyje girdėjome, kad iš pradžių Jona nenorėjo imtis šios misijos, kad nuo jos bėgo. Trečiadienį skaitomoje tos pačios Jonos knygos ištraukoje bus sakoma, kad pranašas murmės, matydamas, kad Dievas pasigailėjo miesto gyventojų. Jona buvo kietaširdis, užsispyręs žmogus, – sakė popiežius antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. „Užsispyrę žmonės, kietaširdžiai, nesupranta kas yra skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-10

11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais

Veikiausiai kiekvienas, atsidūręs nebažnytinėje aplinkoje, dažnai jaučiasi tarsi esantis tarp kūjo ir priekalo, jei turi dalintis savo tikėjimu ar jį ginti. Nemaža dalis mūsų argumentų būna teologiniai, filosofiniai, o geriausiu atveju remiasi patirtimi, kuri nutiko kitam asmeniui. Aleteia.org siūlo keletą patarimų, kaip išgyventi tikėjimą kasdien, nesigėdijant, kalbėti apie Dievą su kitais, ypač tais, kurie netiki. Visų pirma – išversti Bažnyčios mokymą į paprastus žodžius. Evangelizuotojas –  tai vertėjas. Jėzus aiškino tikėjimo slėpinius pasitelkdamas palyginimus, paprastas idėjas. Bažnyčia moko mus didžių ir nuostabių dalykų, tačiau kartais, skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-10-10


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt