10 patarimų, kad pagarbos, meilės ir vilties maldos būtų tikrai gražus tikėjimo atminimas brangiems mirusiesiems


a- A+

 

  1. Lankydami artimuosius jų amžinojo poilsio vietoje nekalbėkime mobiliuoju telefonu (jokie verslo, dalykiniai ar kiti reikalai nėra svarbesni už tuos, kurių nebeturime);
  2. Augintinius palikime namuose arba automobiliuose (nors kokie maži ir mieli mums bebūtų mūsų augintiniai, gerbdami kapinių šventą rimtį ir kitų maldą, palikime augintinius ramioje ir saugioje vietoje);
  3. Atsineškime gėlių ir vieną šventintą žvakę (jei įsigysite ne šventintą žvakę, tuomet kunigai liturginių apeigų metu ją pašventins);
  4. Atėję prie artimųjų kapo – tyliai persižegnojame (nereikia gėdytis prieš kitus, nes tai pradžios bendravimas su mirusiaisiais);
  5. Tyliai (mintyse) sukalbame maldelę „Amžiną atilsį duok mirusiems Viešpatie…“;
  6. Tyloje dar trumpai pamąstome apie mirusius artimuosius (prisimenam vardus, veidus ir malonias akimirkas praleistas kartu);
  7. Persižegnojame (tyliai), padedam gėles ir uždegam žvakelę (tai galima padaryti ir po 3 punkto);
  8. Pasisveikinam su artimaisiais, kurie jau anksčiau atvyko (atvykusiems netrukdykime pirma pasimelsti kaip darėme mes prieš tai);
  9. Prieš nueidami nuo kapo pasakykime kažką malonaus gyviems artimiesiems (nes nežinom nei dienos, nei valandos…). Dar kartelį tyliai persižegnojame ir gerbdami kapinių rimtį neskubėdami ir garsiai nesikalbėdami išeiname iš kapinių;
  10. Tegul prie kapo išreikštą meilę ir pagarbą mirusiesiems vainikuos mūsų dalyvavimas Šv. Mišiose. Vėlinių oktavos Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos aštuonias dienas parapijų bažnyčiose.

 

kun. M. Venskus

 

 


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-10-31


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt