Kraunasi...

Lapkričio 20 d. minimas Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

 

Šv. Rapolas Kalinauskas (1835–1907), vienuolis minimas lapkričio 20 d.

Juozapas Rapolas gimė 1835 m. Trumpai tarnavo carinėje kariuomenėje, palikęs ją įsitraukė į 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. Buvo karo ministru Vilniaus srityje, tačiau 1864 m. caro kariuomenės buvo suimtas ir nuteistas myriop. Tėvo pastangų dėka bausmė buvo palengvinta – šventasis ištremtas į Sibirą, kur vargo Usolės druskos kasyklose. Iki 1872 m. Juozapas Rapolas liudydamas Kristų gyveno tremtyje Irkutske. Dalyvavimas sukilime ir sunkūs katorgos metai perkeitė Rapolo dvasią, padėjo naujai atrasti Dievą, išmokė jautrumo kito žmogaus skausmui. 1874 m. atvyko į Varšuvą. Vėliau Paryžiuje auklėjo kunigaikščio Vladislovo Čartoryskio sūnų Augustą. Pradėjo domėtis vienuolių gyvenimu ir 1877 m. įstojo į basųjų karmelitų vienuoliją Grace (Austrijoje). 1882 m. brolis Juozapas Rapolas buvo įšventintas į kunigus. Visada išsiskyrė pamaldumu, pareigingumu, apaštaliniu uolumu, buvo geras dvasios vadovas. Mirė 1907 m.

 

 

Gyvoji Duona

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-11-19

Naujausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt