Išmokyk mus melstis!

Malda – keistokas dalykas. Žinome, kad turime melstis, bet menkai nutuokiame, kaip reikėtų melstis. Ar malda tėra paprasčiausias pokalbis su Jėzumi? Ar patartina visą laiką melstis vaikystėje išmoktomis maldomis? Ar meldžiantis reikia tik mūsų pastangų – išsakyti savo rūpesčius bei troškimus ir laukti, kol „aukštybėse“ būsime išgirsti. O gal malda – tai nurimimas, susikaupimas, gilus kvėpavimas ir atidus žvilgsnis į Nukryžiuotąjį? Kaip derėtų kalbėti rožinį? Paprasčiausiai varstyti karolėlius vieną po kitos kalbant Sveika, Marija, ar ilgai apmąstinėti kiekvieną rožinio slėpinį, tikintis skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-19

Pirmieji metai šeimoje

Kartais sužadėtiniai vis dar stebisi, kam reikalingi kursai prieš santuoką. Jie klausia: „Jei mes mylime vienas kitą, ar to nepakanka, kad mūsų santuoka būtų laiminga?“ Deja, kaip rodo gyvenimo patirtis, nors tarpusavio meilė yra viena iš svarbiausių sėkmingos santuokos sąlygų, vien jos nepakanka. Jau pirmaisiais šeimos gyvenimo metais sutuoktiniai susiduria su bendro gyvenimo iššūkiais. Sutuoktinius būtina palydėti, ir tai pirmiausia daro jų pačių tėvai, sužadėtinių pasirengimo šeimos gyvenimui kursai, o kartais – išmintingi vyresni draugai. Visas žmogaus gyvenimas susijęs su skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-19

Pasikartojo kankinio šv. Januarijaus kraujo stebuklas

  Antradienį, rugsėjo 19 d. pasikartojo šv. Januarijaus kraujo gumulo suskystėjimas. Tradiciškai stebuklas pasikartoja kasmet tris kartus: rugsėjo 19 d., kai Bažnyčios liturgija mini šv. Benevento vyskupą ir kankinį Januarijų, pirmojo gegužės sekmadienio išvakarėse ir gruodžio 16 d. Istoriškai stebuklas kartojasi periodiškai nuo XIV šimtmečio pabaigos, nors ampulių su krauju išstatymas tikinčiųjų pagerbimui pradėtas šimtmečio pradžioje. Vysk. Januarijus žuvo visą tūkstantmetį ankščiau, per didžiuos krikščionių persekiojimus, nukirsdintas IV amžiuje. Kankinio kultas puoselėjamas tiek Rytų, tiek Vakarų Bažnyčiose, o Neapolyje kaip skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-19

Popiežiaus homilija. Nepraeik pro kenčiantį žmogų, įsijausk į jo skausmą

Viešpats tesuteikia mums malonę būti gailestingais, padėti gyvenime sutinkamiems kenčiantiems žmonėms, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje. Šios dienos Mišių Evangelijoje šv. Lukas pasakoja apie mirusio vienturčio našlės sūnaus pagydymą prie Najino miesto vartų. Pamatęs laidotuvių eiseną ir mirusio sūnaus verkiančią motiną, Jėzus jos pagaili, prieina ir prikėlęs mirusį sūnų sugrąžina jį motinai. Homilijoje komentuodamas šią sceną popiežius ją išskaidė į tris momentus: „pagailėti“, „prieiti“, „atiduoti“. „Gailestis, – sakė Pranciškus, – tai įtraukiantis skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-19

Biblija ar mobilus?

Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jei su savo Biblija elgtumės taip, kaip elgiamės su savo mobiliuoju telefonu? Visuomet įsimestume savo Bibliją į rankinę, kelnių ar švarko kišenę. Net keletą kartų per dieną užmestume į ją akį. Pamiršę ją namuose ar darbe, sugrįžtume jos ieškoti. Naudotumės ja norėdami išsiųsti draugams žinutes. O jei elgtumės su ja taip, tarsi negalėtume be jos gyventi?.. O jei dovanotume ją savo vaikams, kad jie būtų saugūs, ir kad galėtume su jais bendrauti?.. Skirtingai nuo mobilaus telefono, Biblijai skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-18

Kas mane lydi?

Su kuo aš esu pasaulio įvairovėje? Kokia mano vieta? Ar sugebu pasirinkti teisingai? Su kuo išeinu į gyvenimo kelią? Kas mane lydi? Kartais didžiausioje pasaulio erzelynėje pasijuntu lyg būčiau viena. Bet tai tik akimirkos pojūtis. Mano tikėjimas mane nuramina. Viena mintis apie Dievą – ir jau turiu palydėtoją, turiu tikslą. Mano pasirinkimas tikėti yra kartu ir šauksmas Dievui, kad Jis mane lydėtų, globotų, kad būtų Tas, Kuriuo aš remiuosi. Atrodytų taip viskas paprasta – turiu galingą Globėją. Tačiau Dievą, kuris skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-18

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras

  Popiežius Pranciškus patenkino vyskupo Jono Borutos SJ įteiktą prašymą jį atleisti iš pastoracinio vadovavimo Telšių vyskupijai. Jo vietoje Telšių vyskupo ordinaro pareigas perima vysk. Kęstutis Kėvalas, ligi šio buvęs vyskupijos koadjutorius. Šventojo Tėvo sprendimas paskelbtas pirmadienį, rugsėjo 18 dienos vidudienį, Vatikane ir Telšių vyskupijoje, Lietuvoje. Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą nuo 1990 m. iki 1992 m. studijavo Kauno technologijos universitete, Radioelektronikos fakultete.1993 m. įstojo skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-18

Pranciškaus ryto homilija: valdančiųjų ir pavaldinių malda

Šio pirmadienio, rugsėjo 18 dienos ryto Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tam tikrą maldos atmainą: apie maldą tų, kurie valdo, kurie užima valdančiojo pareigas ir tų, kurie yra jiems pavaldūs. Šventasis Tėvas komentavo Bažnyčios liturginiame kalendoriuje numatytus pirmadienio skaitinius iš Šventojo Rašto. Apaštalas Paulius patarė Timotiejui melstis už „už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“. O Evangelijos pagal Luką epizodas pasakojo apie romėnų šimtininką, kuris paprašo Jėzaus išgydyti jo branginamą tarną. skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-18

Vaikai – mūsų ateitis?

Nelengva užduotis atsakyti į šį klausimą. Norėtųsi išgirsti trumpą, aiškų atsakymą – taip arba ne. Ilgai negalvojus norėtųsi atsakyti „taip“, tačiau ar toks atsakymas teisingas? Gal pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, apie kieno ir kokią ateitį kalbame: apie asmenišką, šeimos, tautos ar Bažnyčios? Apie ateitį laikinybėje ar amžinybėje? Visam gyvenimui mano atmintyje įsirėžė toks pavyzdys iš vaikystės. Viena senolė, našlė, per karą netekusi ir namų, ir vienintelio sūnaus, vargingai vertėsi negaudama jokios pensijos. Bet buvo jautrių širdžių ir dosnių rankų, kurios lengvino skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-17

Šventadienio pamokslas. XXIV eilinis sekmadienis

Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. „Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei skaityti toliau…

Paskelbta: 2017-09-16


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt