Kraunasi...

Švč. Mergelės Marijos pažadai, įteikti šv. Domininkui XII a.

Pamilti Rožinį – tai pamilti Evangeliją, pamilti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių Ji buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo Jos gyvenimo turinys. Šv. Jonas Paulius II

 

 1. Kas ištikimai atsiduos Man kalbėdamas Rožinį, patirs daug malonių.
 2. Aš pažadu Savo ypatingą pagalbą ir ypatingą palankumą visiems, kurie melsis Rožinį.
 3. Rožinis bus galingas ginklas kovojant su pragaru, jis naikins blogį, mažins nuodėmę ir nugalės erezijas.
 4. Jis padės suklestėti geriems darbams, sieloms suteiks begalinį Dievo gailestingumą, jis atitrauks žmonių širdis nuo meilės pasauliui ir jo tuštybei bei įkvėps amžinųjų dalykų troškimą. O, kad sielos pasišvęstų šiems dalykams.
 5. Siela, kuri Man pasiaukos melsdamasi Rožinį, nepražus.
 6. Kas tik atsidavęs kalbės Rožinį, nuoširdžiai apmąstydamas šventąsias paslaptis, to neištiks nelaimė. Jei žmogus laikysis teisumo ir išliks pašvenčiamojoje Dievo malonėje, Viešpats neteis to žmogaus griežtai ir jis bus apsaugotas nuo staigios ir netikėtos mirties.
 7. Tas, kuris bus tikrai atsidavęs Rožinio maldai, nemirs be Bažnyčios sakramentų.
 8. Tas, kuris ištikimai kalbės Rožinį, tiek gyvenime, tiek mirties valandą regės Dievo šviesą ir patirs gausybę Jo malonių, taip pat mirties valandą išvys šventuosius Rojuje.
 9. Tą, kuris bus atsidavęs Rožinio maldai, Aš išvaduosiu iš skaistyklos kančių.
 10. Ištikimieji Rožiniui didele dalimi bus apdovanoti šlove Dangaus Karalystėje.
 11. Kalbėdami Rožinį, jūs gausite visko, ko Manęs prašysite.
 12. Visiems, kurie meldžiasi ir kitus skatina melstis Rožinį, bus suteikta pagalba jų reikaluose.
 13. Mano Dieviškasis Sūnus pažadėjo, kad visi nuoširdžiai besimeldžiantys Rožinį, per gyvenimą ir mirties valandą susilauks Dangiškojo Teismo užtarimo.
 14. Visi, kurie meldžiasi Rožinį yra Mano vaikai, mano vienintelio Sūnaus, Jėzaus Kristaus, broliai ir seserys.
 15. Atsidavimas mano Rožiniui yra kelias į Dangaus Karalystę.

 


Kategorija Straipsniai


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-10-16


© 2022 www.zarasuparapija.lt