Kraunasi...

Birželio 24 d. minima Šv. Jono Krikštytojo, Viešpaties pirmtako, gimimo iškilmė

 

Šv. Jonas Krikštytojas (I a.), Jėzaus pirmtakas, minimas birželio 24 d. 

Kartą ant Jordano upės kranto pasirodė kaulėtas pamokslininkas: jis buvo apsisiautęs kupranugario vilnų apdaru, juosmenį susirišęs šiurkščiu diržu, o maitinosi skėriais ir lauko medumi. Ir pamokslavo. Jo balsas buvo griausmingas, iš susijaudinimo degė akys, o į priekį ištiesta ranka rodė greitai, jau tuojau pat stosiančią tikrovę, kurios skelbti jis ir atėjo. Daugeliui susirinkusiųjų jo paklausyti jis kalbėjo: „Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet tas, kuris ateis po manęs, yra galingesnis už mane, ir aš nevertas jam nė kurpių nešioti. Jis jus krikštys Dvasia ir ugnimi“ (plg. Mk 1, 7).

O į minią įsimaišiusiems fariziejams bei sadukiejams jis svaidė ugningus kaltinimus: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių! […] Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį“ (Mt 3, 7-8. 10).

Tas ugningasis, savo žodžių nepagražinantis pamokslininkas buvo Jonas Krikštytojas, sūnus, kurio Marijos pusseserė Elzbieta ir Zacharijas susilaukė jau senyvame amžiuje. Tai šis kūdikis iš džiaugsmo šoktelėjo motinos įsčiose, kai Marija atėjo aplankyti besilaukiančios pusseserės.

Vėliau, dar būdamas vaikas, Jonas pasitraukė į dykumą rengtis Mesijo skelbėjo misijai. O kai atėjo metas, jis, šis naujasis Elijas, vėl pasirodė Palestinos keliuose rengti Viešpaties atėjimą, kaip tai buvo išpranašavęs Izaijas: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnis tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3, 4-6).

Ištiesinti, išlyginti, nulyginti reiškė ištaisyti jausmus, apvalyti mintis, tapti sąžiningiems ir grynos sąžinės, kad būtų galima deramai priimti Mesiją, kuris jau yra tarp mūsų. Vieną dieną savo artimiausiems mokiniams rodydamas vieną jauną dailidę iš Nazareto jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes“ (Jn 1, 29).

O kai Jėzus prie jo prisiartino ir pasiprašė pakrikštijamas, Jonas ėmė gintis: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“ (Mt 3, 14-15).

Evangelistas Matas pasakojo: „Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3, 16-17).

Tas švytintis apreiškimas apie Jėzų subūrė minias pasekėjų, atsitraukusių nuo Krikštytojo, o jam likę keletas mokinių dėl to įsižeidė ir paprašė Joną tai paaiškinti. Jis, suvokdamas savo jam Dievo skirtą vaidmenį, atsakė be galo nuolankiai: „Jam skirta augti, o man – mažėti“ (Jn 3, 30). Tas nuolankumas buvo tikroji Jono didybė. Ir iš tiesų Jėzus apie jį pasakys: „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją.“

Meilė tiesai ir jo aštrus tiesumas Jonui Krikštytojui buvo fatališki. Karalius Erodas gyveno su savo brolio žmona Erodiada – apie šį piktinantį dalyką Jonas deginančiais žodžiais kalbėjo viešai. Erodiadai nepatiko šio kaulėto pranašo pikti priekaištai ir ji privertė Erodą jį suimti, manydama, jog už grotų galės nutildyti tą ramybės neduodantį balsą. Tačiau Jonas iš tos tamsios celės, kurioje buvo surakintas grandinėmis, ir toliau siuntė prakeiksmus karaliui bei jo klastingai sugulovei. Tad Erodiada, pasinaudodama dukra Salome, iš karaliaus išplėšė pažadą nuteisti šį nepatogumą keliantį pranašą mirties bausme. Erodiada pasijuto patenkinta tik tada, kai ant sidabrinės lėkštės išvydo Jono Krikštytojo galvą.

Taip savo dienas baigė paskutinis pranašas Jonas Krikštytojas.

 

Piero Lazzarin

Ištrauka iš knygos:

MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA su Jono Pauliaus II paskelbtais šventaisiais

Katalikų pasaulio leidiniai, 2011

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-06-23


© 2024 www.zarasuparapija.lt