Kraunasi...

Gegužės 27 d. minimas Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas

 

Šv. Augustiną Kenterberietį – Šv. Andriaus abatijos vyresnįjį kartu su vienuoliais popiežius šv. Grigalius Didysis 597 m. pasiuntė į Angliją. Iš Thanet’o salos Augustino atstovai nuvyko pas Anglijos karalių Etelbertą ir gavo jo leidimą apaštalauti Kente ir pakrikštyti monarchą bei tūkstančius jo pavaldinių. Popiežius, jo prašomas, atsiuntė į Angliją šv. Justą, Melitą ir Pauliną su knygomis, liturginiais rūbais bei reikmenimis. Žemėje, kurią Kenterberyje Augustinui padovanojo karalius, šis atstatė bažnyčią ir įkūrė Šv. Petro ir Pauliaus benediktinų vienuolyną. Po to jis įkūrė Londono ir Ročesterio vyskupijas. Arkivyskupas mirė 605 m.

 

 

 

 

Gyvoji Duona

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-05-26


© 2024 www.zarasuparapija.lt