Kraunasi...

Gegužės 20 d. minima Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

 

 

Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną minime pirmadienį po Sekminių. Į Visuotinį Romos kalendorių įrašyta popiežiaus Pranciškaus nurodymu 2018 m. (Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas 2018 m. vasario 11 d.).Minėjimas privalomas, turi savus skaitinius, išstumia visus kitus minėjimus.

Šis privalomas minėjimas skirtas atminti, kad siekiant krikščioniško gyvenimo tobulėjimo, yra būtina vienytis su Kryžiaus slėpiniu, eucharistine Kristaus auka ir Mergele Marija – Atpirkėjo ir visų atpirktųjų Motina. Marija, stovėdama po kryžiumi (plg. Jn 19, 25), priėmė savo Sūnaus meilės testamentą ir per mylimąjį Jėzaus mokinį tapo visų žmonių motina Bažnyčioje, kurią pagimdė Kristus, ant kryžiaus atiduodamas Dvasią. Kristus, savo ruožtu, visus žmones paskyrė savo meilės Motinai paveldėtojais, kad visi ją su meile priimtų. (LVK Liturgijos komisijos informacija, 2018-05-11)

 

katalikai.lt

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2024-05-19


© 2024 www.zarasuparapija.lt