Kraunasi...

„Laudate Deum“ – naujas popiežiaus mokymo dokumentas

„Laudate Deum“ – taip pavadintas naujas popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumentas apie rūpinimąsi gamtos apsauga bus paskelbtas spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.

Pranciškaus audiencija Lotynų Amerikos universitetų rektoriams

Apie naujojo dokumento – Apaštališjkojo paraginimo Laudate Deum, kuris bus 2015 m. paskelbtos enciklikos Laudato si’ tęsinys, pavadinimą pranešė pats popiežius ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. audiencijoje Lotynų Amerikos universitetų rektoriams.

Audiencijoje valstybinių ir privačių universitetų rektoriams popiežius dalijosi mintimis apie migracijos, klimato kaitos ir atmetimo iššūkius. Apie 200 Lotynų Amerikos ir Karibų aukštųjų mokyklų ir Šventojo Sosto institucijų vadovų dalyvavo dviejų dienų suvažiavime Romoje tema „Vilties organizavimas“. Suvažiavimą surengė Rūpinimosi bendrais namais universitetų tinklas (RUC) ir Popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija.

Pranciškus akademikams kalbėjo apie atmetimo kultūros – panaudok ir išmesk – žalą ir ugdymo institucijų pareigą diegti žinias kaip panaudoti išlikusius daiktus, juos perdaryti ir pakeisti jų bendro naudojimo tvarką. Anot popiežiaus, atmetimo kultūra taip pat turi pasekmių gamtai. Pranciškus ragino skubiai grįžti prie teisingo naudojimosi gamtos turtais.

„Šiandien žmonija pavargo nuo netinkamo gamtos naudojimo ir turi atsigręžti į teisingą gamtos naudojimo kelią. Mums reikia dialogo su gamta!“ – pažymėjo popiežius.

Be to, – tęsė Romos vyskupas, – reikia atnaujinimo kultūros, kaip ekonominės krizės, kuri ne visada tarnauja stokojančiųjų poreikiams, vaisiaus. Anot jo, labai dažnai ekonominių krizių sprendimai neskatina plėtros ir sukuria dar daugiau stokojančių žmonių. Popiežius tai pavadino „nusavinimo kultūrą“. Visi turime teisę į naudojimąsi gamtos turtais ir tvarkymą, kad ji augtų ir tarnautų bendram gėriui.

Atmestus žmonės – vyrus ir moteris, ištisas tautas – paliekame gatvėje kaip šiukšles. Turime suprasti, kad gamtos ištekliai naudojami tik dėl mažų žmonių grupių, vadovaujantis socialinėmis ekonominėmis teorijomis, kurios neintegruoja gamtos ir atmestųjų.

Paminėjęs, kad būsimasis Apaštališkasis paraginimas vadinsis Laudate Deum, popiežius pridūrė, jog naujas magisteriumo dokumentas bus žvilgsnis į tai, kas dedasi mūsų bendruose namuose ir ką reikia daryti.

 

(SAK/Vatican News) 

 


Kategorija Popiežius


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-09-26

Naujausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt