Kraunasi...

Novena į Šv. Juozapą, Švč. M. Marijos Sužadėtinį

 

 

Kovo 11 d. pradedama Novena – maldų devyndienis į šv. Juozapą, Švč. M. Marijos Sužadėtinį.

Melskimės 9 dienas šia malda, turėdami savo ir parapijos intencijas. Šv. Juozapas yra šeimų ir visuotinės bažnyčios globėjas. 

Galingasis Gelbėtojau,
Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti
visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę.
Amen.

 

 

 

 


Kategorija Maldos


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-03-10

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt