Kraunasi...

Pelenų diena – Gavėnios pradžia

 

 

 

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15)

„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19)

 

Vasario 22 d. – trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda Gavėnia – septynių savaičių (40-ies dienų) didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę – šv. Velykas.

Įžengsime į Gavėnios – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laiką. Tai ypatinga dvasinė kelionė, kurios metu prisimename Dievo gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms, tai 40 dienų pasirengimo Velykoms laikotarpis.

 

Pelenų dienos atsiradimo istorija.

Pelenų diena, kaip gavėnios pradžia, pirmą kartą paminėta VI a., o nuo VIII a. Romoje vyksta popiežiaus vadovaujama Pelenų dienos procesija. Pelenų barstymo arba galvos pasibarstymo pelenais pradžios reikia ieškoti dar Senajame Testamente ir ankstyvosios krikščionybės atgailos apeigose. Nuo maždaug X a. pelenų barstymas tampa privalomas visai krikščionių bendruomenei. Šiandieninė pelenų dienos liturgija yra išlaikiusi senus tradicinius elementus: pelenų barstymą ir griežtą pasninką, kai susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus ar prabangaus maisto (leidžiama sočiau pavalgyti tik kartą per dieną, kitus du kartus lengvai užkąsti). Pagal Bažnyčios nuorodas, „abstinencijos įstatymas (t.y. susilaikymas nuo mėsiško maisto) saisto asmenis, sulaukusius keturiolikos metų amžiaus; o pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki pradėtų šešiasdešimtųjų metų“ (Plg. Kanonų teisės kodeksas 1252).

 

Ką simbolizuoja pelenai?

Pelenai dažniausiai siejami su dulkėmis ir reiškia žmogaus nuodėmę ir trapumą. Jie simbolizuoja žmogaus silpną, tarpų būvį bei jo tuštybę, nusidėjusio žmogaus būklę, atgailą, maldas, o taip pat ir karštą troškimą, kad  Dievas ateitų žmogui į pagalbą, prisikėlimo troškimą ir viltį, turint omenyje tai, kad visi žmonės kviečiami dalyvauti Kristaus prisikėlime.

 

Pelenų dieną yra privalomas pasninkas (susilaikymas) nuo mėsos. Taip pat tą dieną katalikai kviečiami sočiai valgyti tiktai vieną kartą per dieną. Gavėnia – laikas skirtas atgaila pasirengti šv. Velykoms. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas. Kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra katalikams taip pat  privalomas pasninkas (susilaikymas) nuo mėsos.

 

 

 

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2023-02-21

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2023 www.zarasuparapija.lt