Kraunasi...

Liepos 29 d. minima Šv. Morta, Jėzaus mokinė

 

Šv. Morta (I amžius), Jėzaus mokinė, minima liepos 29 d.

Morta, Marijos ir Lozoriaus sesuo, savo namuose Betanijoje, kur Jėzus pamokslaudamas Judėjoje mėgdavo atsipūsti, buvo labai aktyvi moteris, nudirbdavusi visus darbus. Evangelijoje ji minima, kai aprašomas Jėzaus apsilankymas jų namuose. Ji vaizduojama kaip tų namų šeimininkė: priima svečius, tvarkosi, kviečia pietų ir kartu vis žvilgčioja į prie Jėzaus kojų sėdinčią seserį, kuri klausosi Jo žodžių ir nesirūpina tuo aplink ją vykstančiu subruzdimu. Iš pradžių Morta kantriai laukia, tačiau galiausiai pratrūksta: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų.“ Jėzus pažvelgė į ją ir švelniai jai papriekaištavo: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.“

Jėzus, žinoma, neketino nuneigti kasdienio namų šeimininkės ar dirbančio žmogaus triūso ir noro pelnyti duoną, drabužių bei orų gyvenimą. Jis tik norėjo pasiūlyti tam tikrą vertybių skalę. Pirmiausia reikia siekti Dievo Karalystės, reikia paisyti sielos poreikių, kai šie siekiai tampa pagrindu, įgauna prasmę ir visa kita. Morta tokias idėjas priėmė, juk Bažnyčia ją gerbia kaip šventąją ir skelbia kasdieniuose, paprastuose ir dažnai nepripažintuose darbuose besisukančių namų šeimininkių globėja.

Evangelijoje antrą kartą Morta minima, kai pasakojama apie jos brolio Lozoriaus mirtį. Žinodama, kad Jėzus keliavo į Betaniją paskutinį kartą atsisveikinti su mirusiu draugu, ji išbėgo Jo pasitikti. Jos širdis buvo prislėgta, tačiau ji negalėjo sėdėti sudėjusi rankų, kaip elgėsi iš skausmo suakmenėjusi jos sesuo. Jos aktyvus būdas nugalėjo ir šioje situacijoje. Ji išeina pasitikti Jėzaus ir Jam sako: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos.“ Taip, ji veikli, bet tas jos veiklumas yra įkvėptas tikėjimo. Jos paprastas, tačiau nesugriaunamas tikėjimas iš Jėzaus išgavo stebuklą – Lozorius buvo prikeltas iš numirusiųjų.

Po kurio laiko Jėzus vėl svečiavosi Mortos ir Marijos namuose, tarp prie stalo besivaišinančiųjų buvo ir Lozorius. Tada jau artinosi Velykos. Buvo juntama šventinė nuotaika, o Mortą evangelistas Jonas vaizduoja vėl atliekančią savo vaidmenį: „Morta tarnavo.“ Taip evangelijos perteikia Mortos – iš meilės Jėzui bei broliams darbuose besisukančios moters iš Betanijos – atminimą.

 

 

 

Piero Lazzarin

Ištrauka iš knygos:

MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA su Jono Pauliaus II paskelbtais šventaisiais

Katalikų pasaulio leidiniai, 2011

 

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-07-28


© 2022 www.zarasuparapija.lt