Kraunasi...

Jėzaus Širdies vainikėlis

 

V.: Dieve, ateik manęs gelbėti.

R.: Viešpatie, paskubėk man padėti.

„Garbė Dievui Tėvui“.

 

  1. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, dėl kančių, kurias iškentei už mus Alyvų sode ir kurios buvo tokios didelės, kad Tavo prakaitas tapo kruvinas, pasigailėk sielų, kurios rengiasi palikti žemę.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

  1. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, dėl įžeidimų ir smūgių, kuriuos patyrei stovėdamas pririštas prie stulpo, atleisk sieloms jų žemiškojo gyvenimo metu padarytas nuodėmes.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

  1. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, dėl erškėčių vainiko, kuris subadė Tavo mieliausiąją galvą ir suspaudė ją lyg geležinis lankas, nuplauk sielas už mus išlietu savo Krauju.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

  1. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, dėl sunkaus kryžiaus, kurį nešei į Kalvarijos kalną lydimas įžeidimų ir smūgių, palengvink sieloms kančios valandas.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

  1. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, dėl traukulių, kuriuos patyrei ant kryžiaus, ir dėl gauto ieties smūgio tegu sielos išgirsta žodžius, kuriuos pasakei gerajam vagiui: „Šiandien būsi su manimi rojuje“.

„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

O Jėzaus Širdie, liepsnojantis malonės Šaltini, gailestingai pažvelk į visas sielas, kurios rengiasi palikti žemę: užliek jas savo malonių ir palaiminimų srautu. Tu, kuris taip myli sielas, išgelbėk visas! Tu, kuris visus mus nori matyti danguje, pašauk prie savęs sielas, kad jos galėtų Tave šlovinti ir garbinti su angelais ir šventaisiais per amžių amžius. Amen.

 

 


Kategorija Maldos


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-06-02

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt