Kraunasi...

Balandžio 30 d. minimas Šv. Pijus V, popiežius

 

 

Šv. Pijus V (1504–1572), popiežius, minimas balandžio 30 d.

Tikrasis vardas – Michele Ghislieri. Gimė Italijoje, Pjemonte, labai neturtingoje šeimoje. 1521 m. tapo dominikonu, studijavo teologiją Bolonėje, Genujoje, tapo kunigus, dėstytoju, inkvizitoriumi. Uolus, sumanus, įtaigus ganytojas. Po konflikto su popiežiumi paskirtas vyskupu į Mondovi, kur daug protestantų grąžino į katalikybę. 1566 m. išrenkamas popiežiumi. Per šešerius metus iš esmės pertvarkė Bažnyčią, jo iniciatyva parengtas, paskelbtas ir į daugybę kalbų išverstas naujas katekizmas, brevijorius, mišiolas. Statydino bažnyčias, seminarijas, mokyklas, ligonines, prieglaudas. Karštai mylėjo Bažnyčią ir Mergelę Mariją, skatino kalbėti Rožinį. Šventuoju paskelbtas 1712 m.

 

Gyvoji Duona

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-04-29

Naujausi straipsniai

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt