Kraunasi...

Balandžio 28 d. minimas Šv. Petras Šanelis ir Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis

 

 

Šv. Petras Šanelis (1803–1841), kunigas, kankinys, minimas balandžio 28 d. 

Gimė Prancūzijoje, valstiečių šeimoje. 1827 m. tapo kunigu, dirbo seminarijos dėstytoju. 1836 m. įstojo į Marijos ordiną, brandinusį idėjas apie misijas. Kelerius metus sėkmingai apaštalavo Okeanijoje, Futunos saloje. Čia gydė ligonius, bendravo su jaunimu. Patraukė į krikščionybę vieno čiabuvio sūnų, todėl buvo užmuštas. Petras Šanelis beatifikuotas 1889 m. lapkričio 17 d., popiežiaus Pijaus XII kanonizuotas 1954 m. ir paskelbtas Okeanijos šventuoju globėju.

 

 

 

 

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis (1673–1716), kunigas, minimas balandžio 28 d.

1700 m. tapo kunigu ir savo kunigišką gyvenimą paskyrė krikščionybei Prancūzijos vakaruose atgaivinti, pamokslaudamas liaudies misijose. Neeilinis apaštalas savo tiesioginiu žodžiu paskatino daugelio grįžimą prie Dievo. Tačiau jam nepavyko išvengti priešiškumo ir šmeižtų. Būdamas didžiai pamaldus Mergelei Marijai, jis įsteigė Marijos draugijos misionierių kongregaciją (montfortiečius) ir Išminties dukterų kongregaciją, kurios tęsia jo veiklą ir plačiai skleidžia jo „Traktatą apie maldingą Švč. Mergelės garbinimą“.

 

Gyvoji Duona

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-04-27


© 2022 www.zarasuparapija.lt