Kraunasi...

Sausio 3 d. Švč. Jėzaus vardo minėjimas

Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.“ „Jėzus“. Mes tą vardą tariame labai dažnai. Tai labai šventas vardas, todėl mes visada turime jį tarti su didele pagarba. Taip pat labai gerai visada palenkti savo galvą, kai sakome ar girdime šį šventą vardą. Tai yra pagarbos ženklas.

Ką reiškia „Jėzus“? „Iesus“ yra lotyniškai žodis, kilęs iš graikiško žodžio „Iesous“. Tačiau graikiškas „Iesous“ yra transliteracija iš hebrajų ir aramėjų žodžių „Ješua“ arba „Joshua“. Aramėjų kalba buvo kalba, kuria kalbėjo Mūsų Viešpats. Todėl Aramėjų kalboje mūsų Viešpaties vardas buvo „Ješua“. „Ješua“ reiškia, „Dievas išgelbėja“, arba „Dievas yra išgelbėjimas“. Hebrajų vardas „Ješua“ tapo graikišku „Iesous“ ir po to lotynišku „Iesus“.

Prisiminkite, jog Dievo angelas pranešė Šventajam Juozapui, kad Kūdikėlio vardas bus „Ješua“. Angelas tarė Šventajam Juozapui: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“.

„Jėzus“ reiškia išgelbėjimas. Šis kūdikėlis, kurį mes matome prakartėlėje, yra žmonių išganytojas ir atpirkėjas. Mūsų Viešpats iš tikrųjų yra žmonių išganytojas ir atpirkėjas, nes Jis yra Dievas ir žmogus, ir vyriausiasis kunigas, paaukojęs tobulą auką Dievui Tėvui ant kryžiaus. Tačiau jis taip pat norėjo, kad ši auka tęstųsi šiame pasaulyje. Tridento Susirinkimas moko: „Kad įvykdytų amžinąjį atpirkimą (Žyd 9, 12), Kristus panorėjo save vienąkart paaukoti Tėvui ant kryžiaus altoriaus. Tačiau jo kunigystė negalėjo pasibaigti jam mirus.“ Tai reiškia, kad Mūsų Viešpats norėjo pasidalyti savo kunigyste su savo vyskupais ir kunigais. Jis norėjo, kad Jo kunigystė tęstųsi šiame pasaulyje, po Jo mirties.

Tridento Susirinkimas tęsia: „Todėl Paskutinėje vakarienėje jis paaukojo Dievui Tėvui savo Kūną ir Kraują duonos ir vyno pavidalais ir taip paliko savo Bažnyčiai Auką, kuria yra sudabartinama kruvinoji, vienąkart ant kryžiaus atliktoji Auka, kuria išlaikomas jos atminimas iki pasaulio pabaigos ir kuria pritaikoma jos išganinga galia atleisti mūsų kasdien padaromoms nuodėmėms.“

Mūsų Viešpaties vardas duoda mums viltį. Jėzus, Išganytojas, Atpirkėjas. Bet mūsų išgelbėjimas priklauso nuo teisingo tikėjimo ir vienybės su Kristaus tobula Auka.  Prašykime Švč. M. Mariją, kuri nugali visas erezijas ir klaidas, padėti mums kovoti už Kristaus tobulą auką. Amen.

 

kun. Shane Pezzutti

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2022-01-02

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt