Kraunasi...

Liepos 15 d. minimas Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Šv. Bonaventūras (1221-1274), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas liepos 15 d. 

Šventasis Bonaventūras gyveno tryliktame amžiuje, tai yra epochoje, kurioje krikščionių tikėjimas darė didelę įtaką Europos kultūrai ir visuomenės gyvenimui, įkvėpė literatūros ir dailės kūrinius, sąlygojo filosofiją ir teologiją. Viena didžiųjų asmenybių, prisidėjusių prie tokios tikėjimo ir kultūros harmonijos buvo būtent šv. Bonaventūras.

Jonas Fidanza (taip jis vadinosi prieš tapdamas vienuoliu) gimė apie 1217 metus. Kaip vėliau jis pats prisipažindavo, jo svarbiausią gyvenimo pasirinkimą nulėmė vienas vaikystės įvykis. Jam sunkiai susirgus, tėvai meldė tuo metu ką tik kanonizuoto šv. Pranciškaus Asyžiečio užtarimo. Vaikas pasveiko ir Pranciškaus užtarimą įsiminė visam gyvenimui.

Vėliau, jau studijų Paryžiuje metais šventojo Asyžiečio pavyzdys jį paskatino pasibelsti į pranciškonų vienuolyno duris. 1243 metais Jonas Fidanza apsivilko pranciškonišku abitu ir gavo vienuolišką Bonaventūro vardą. Paryžiuje tęsė filosofijos ir teologijos studijas. Buvo įveltas į tuo metu kilusį pranciškonų ir dominikonų ginčą dėl teisės dėstyti. Prireikė net popiežiaus Aleksandro IV intervencijos, kad  pranciškonams būtų pripažinta teisė būti Paryžiaus universiteto profesoriais.

1257 metais dėstytoju tapo ir Bonaventūras, tačiau profesūros teko greit atsisakyti, nes pranciškonų kapitula jį išrinko ordino vadovu. Pastarąsias pareigas jis ėjo net septyniolika metų. Susirašinėjo su broliais, lankė provincijas, neretai labai griežtai šalindavo nukrypimus nuo autentiškos pranciškoniškos dvasios.

Bonaventūro vadovavimo metais pranciškonų skaičius pasiekė 30 000. Jie buvo pasklidę po beveik visą Europą, darbavosi misijose Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, net Kinijoje.

1273 metais Bonaventūro gyvenime įvyko dar vienas staigus posūkis – popiežius Grigalius X jį paskyrė vyskupu ir kardinolu. Bonaventūrui popiežius patikėjo misiją parengti Antrąjį Liono visuotinį susirinkimą, kuriuo bandyta atkurti lotynų ir graikų krikščionių vienybę. Bonaventūras Susirinkimą stropiai parengė, tačiau vos jam prasidėjus mirė.

 

Vatikano radijas

 

 


Kategorija Kalendorius


Grįžti atgal Paskelbta: 2021-07-14

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2021 www.zarasuparapija.lt