Kraunasi...

Popiežius: Su Marija kontempliuoti nugalėtoją ant Kryžiaus, Jėzų

Popiežius Pranciškus penktadienio rytmetį aukotose Mišiose kvietė kontempliuoti Jėzų, nugalėtoją ant Kryžiaus ir po Kryžiumi esančią Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, jos minėjimo Bažnyčioje dieną.

Popiežius savo namų koplyčioje Šv. Mortos namuose per homiliją aptarinėjo Mišių Evangeliją apie Jėzaus paskutiniuosius žodžius savo motinai Marijai ir vienam iš mokinių, Jonui:

„Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.“ (19, 25-27)

Šventasis Tėvas homilijoje paminėjo ir žodžius iš Simeono pranašystės Luko Evangelijoje, kuri alternatyviai gali būti skaitoma Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minėjime:

„Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“. (2, 33-35)

Kontempliuoti Jėzaus Motiną, tai kontempliuoti šį „prieštaravimo ženklą“, nes Jėzus yra nugalėtojas, tačiau ant kryžiaus! Tai prieštaravimas, negalime jo suprasti. Reikia tikėjimo, kad suprastume, kad bent kiek prisiartintume prie šio slėpinio.

Marija suprato, nugyveno gyvenimą su perverta siela. Sekė Jėzų ir girdėjo ką žmonės apie jį sako, vieni už, kiti prieš, tačiau visuomet buvo už savo Sūnaus. Todėl ir sakome, kad ji – pirmoji mokinė. Marijos vidinis nerimas sužadino jos širdyje šį „prieštaravimo ženklą“.

Pabaigoje, ji buvo ten, po kryžiumi, žvelgė į Sūnų. Gal išgirdo sakant: „Žiūrėkit, tai vieno iš trijų nusikaltėlių motina!“. Tačiau ji savo veidą parodė vardan Sūnaus.

Visa, ką sakau, yra paprasti žodžiai, tačiau galintys padėti tyloje kontempliuoti šį slėpinį: Tuo momentu Marija pagimdė visus mus; pagimdė Bažnyčią. „Moterie, sako jai Sūnus, štai tavo sūnūs!“ Jis nesako „motina“, sako: „moterie!“. Tai stipri, drąsi moteris! Ji ten buvo, kad galėtų pasakyti: „Štai mano sūnus: Jo neišsižadu!“.

Todėl, baigė apmąstymą popiežius, šios dienos Evangelijos skaitinys yra labiau pamąstymui, kontempliavimui. Šventoji Dvasia tepasako kiekvienam iš mūsų tai, ko mums reikia, baigė popiežius Pranciškus.

 

Vatikano radijas

 


Kategorija Popiežius


Grįžti atgal Paskelbta: 2017-09-15

Mėnesio populiariausi straipsniai© 2022 www.zarasuparapija.lt