„Kur du ar trys mano vardu…“. Ar mums vis dar reikia bendruomeninės maldos?

    Malda… Tai vienas iš slėpiningiausių reiškinių žmogaus gyvenime. Malda yra kažkas sunkiai apibrėžiamo, sunkiai nusakomo, sunkiai… Kiek knygų, kiek straipsnių yra parašyta apie maldą – kas ji yra, kokie yra jos vaisiai, kaip reikia melstis. Ir visgi, malda lieka slėpiniu, į kurį atsakymo ieško žmogus, patyręs šalia esančio Dievo būvimą – žmogus, kuris siekia išlikti santykyje su Tuo vieninteliu, be kurio negali rasti ramybės mūsų širdis… Šiuo postkarantininiu laiku, kai palaipsniui sugrįžtame į bažnyčias, kai vėl dalyvaujame liturgijos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-06

Liepos 6 d. minima Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė

    Šv. Marija Goreti (1890-1902), minima liepos 6 d.  Marija Goreti gimė 1890 m. Korinalde, kalnuotame Ankonos krašte (Italija), žemdirbių šeimoje. Neturtas privertė šeimą emigruoti į kenksmingas Pontino pelkes Netuno vietovėje Albano vyskupijoje. Marijai buvo vos 10 metų, kai nuo maliarijos mirė jos tėvas. Tuomet mergaitė pradėjo rūpintis penkiais broliais ir seserimis, o motina dirbo laukuose. Dirbdama ir krikščioniškai gyvendama paguodos ir stiprybės Marija sėmėsi iš Eucharistijos ir dažnos Komunijos. Jai dar nebuvo 12 metų, kai vienas jaunuolis, gyvenantis skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-05

Šventadienio pamokslas. XIV eilinis sekmadienis

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-04

Liepos 4 d. minima Šv. Elzbieta Portugalė

    Šv. Elzbieta Portugalė (1271-1336), minima liepos 4 d.  Elzbieta buvo Aragono karaliaus Petro III duktė. Sulaukusi dvylikos metų (1283 m.) ji buvo ištekinta už Portugalijos karaliaus Deniso (Denis), su kuriuo susilaukė dukters ir sūnaus. Nedaug šventųjų parodė tokią didelę meilę kenčiantiems Jėzaus Kristaus nariams, kaip šv. Elzbieta. Jos gyvenimas buvo paženklintas daugelio išbandymų, kuriuos ji pakėlė su tikėjimu. Karalius greitai ją paliko; būdamas užkietėjęs mėgėjas vaidytis, jis susipyko su savo žentu Kastilijos karaliumi, po to su savo broliu. skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-03

Liepos 3 d. minimas Šv. Tomas, apaštalas ir kankinys

    Šv. Tomas (I a.), apaštalas ir kankinys, minimas liepos 3 d. Tomas evangelijoje vaizduojamas kaip antraplanis veikėjas, tačiau impulsyvus ir kupinas pesimizmo. Štai tas epizodas. Mortos ir Marijos brolis Lozorius jau buvo miręs, kai sušaukęs mokinius Jėzus pakvietė juos kartu grįžti į Judėją. „Betgi ten žydai kėsinasi užmušti tave akmenimis“, – tarė Jam Tomas, tikėdamasis jį atkalbėti nuo šios kelionės. Tačiau Jėzus buvo nepalenkiamas. Tuomet kilnus, tačiau ir kiek susierzinęs Tomas atkirto: „Gerai, tada eikime ir mes numirti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-02

Dėl šv. Komunijos priėmimo būdo

    Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.   Lietuvos vyskupų konferencijos informacija    

Paskelbta: 2020-07-02

Vasaros Artuma: Ar iš tiesų Bažnyčioje yra vietos pasauliečiams (vyrams ir moterims, jauniems ir seniems)?..

      Šįkart Artumoje apie tai, ar mūsų Bažnyčia išsivadavo iš klerikalizmo? Kuo ją praturtina vyras ir kuo – moteris? Kodėl Bažnyčioje Lietuvoje vyrų gerokai mažiau nei moterų? Ar jiems iš viso jos nereikia? Kaip Bažnyčioje pritaikyti vyrišką norą veikti? O ką Bažnyčioje, be maldos, gali veikti moterys? Esame girdėję: „Per moterį atėjo mirtis“, „nuodėmingosios Ievos dukterys“ ir pan. Ar keičiasi XXI amžiuje Bažnyčios požiūris į moteris? Kita šio Artumos numerio tema – jauni ir seni – kelios kartos skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-02

Liepos 2 d. minima Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventė

  Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios pagrindiniame altoriuje esantis paveikslas nuo seno garsėja stebuklingomis malonėmis. Vadintas Žemaitijos paguoda ir gyvastimi, jis jau beveik keturis šimtmečius susijęs su buvusiuose Garduose įsteigta Kalvarija ir puošia jau trečią dominikonų pastatytą bažnyčią. Maldininkai nuo seno itin gerbė šį Dievo Motinos paveikslą, jam kūrė giesmes. 2006 m. stebuklingasis Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, suteikiant jam Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą. Nuo 2007 m. liepos 2d. per skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-01

Dešimtasis Dievo įsakymas: Negeisk svetimo turto

    Negeisi (…) bet ko, kas priklauso tavo artimui (Iš 20, 17). Netrokši savo artimo namų ar jo lauko, ar jo vergo bei vergės, ar jo jaučio bei asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui (Įst 5, 21). (…) kur tavo lobis, ten ir tavo širdis (Mt 6, 21). Dešimtasis Dievo įsakymas pratęsia ir papildo devintąjį įsakymą, susijusį su kūno geismais. Dešimtasis įsakymas draudžia geisti svetimo turto, nes iš to kyla septintuoju įsakymu draudžiama vagystė, plėšikavimas, sukčiavimas. Materialinės skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-30

Birželio 30 d. minimi pirmieji Romos Bažnyčios šventieji kankiniai

    Birželio 30 d. minime pirmuosius šventuosius Romos Bažnyčios kankinius, žuvusius dėl krikščionių tikėjimo (~64). Krikščionis imta persekioti Nerono laikais, 64-67 m. Kai Romoje kilo didžiulis gaisras, visi manė, jog dėl to kaltas pats imperatorius – kad jis gaisru bando nuslėpti savo nusikaltimų pėdsakus. Du trečdaliai Romos virto griuvėsiais, pasipiktinimas augo, ir Neronas, bijodamas žmonių rūstybės, apkaltino krikščionis padegus Romą. Kai kurie kankiniai buvo pririšti prie stulpų ir sudeginti kaip gyvi deglai vakariniuose pokyliuose, kai kurie nukryžiuoti, kiti atiduoti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-29


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt