Birželio 13 d. minimas Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

Šv. Antanas Paduvietis (1195-1231), kunigas, Bažnyčios mokytojas minimas birželio 13 d. Tai vienas mylimiausių ir labiausiai garbinamų katalikiškojo pasaulio šventųjų. Išskirtinis gebėjimas daryti stebuklus, dėl kurių žmonės ir kreipiasi į Antaną, padarė jį Šventuoju iš didžiosios raidės. Dar gyvas jis turėjo daug pasekėjų, juo buvo taip žavimasi, jog, praėjus vos keliems metams po jo mirties, paduviečiai paskyrė jam gražią, rūstaus pranciškoniškojo stiliaus bažnyčią, kuri vėliau virto nuostabia, kiek rytietiško stiliaus bazilika, dar ir dabar traukiančia piligrimus iš viso pasaulio. Dėl skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-12

Apšviesta vaizduotė

KAIP MELSTIS KONTEMPLIATYVIAI? Įstojęs į jėzuitų noviciatą buvau supažindintas su nuostabiu kontempliatyviosios maldos metodu. Iš tikrųjų tiksliau būtų sakyti, kad buvau įvesdintas į kontempliatyviąją maldą. Iki tol, be Mišių ir padėkos maldos prieš valgį, niekada nesimelsdavau, nebent kalbėdavau tradicines katalikiškas maldas ar kartkartėmis prašydavau šventąjį Judą užtarti. Man niekada netoptelėjo galvon, kad malda gali būti kai kas daugiau arba kitokia. Malda, kurios išmokau, paremta šventojo Ignaco Lojolos, Jėzaus draugijos įkūrėjo, išgarsintu būdu. Ji turi daugybę vardų: vadinama „vaizduotės malda“, „ignaciškąja skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-11

Birželio 11 d. minimas Šv. Barnabas, apaštalas

    Šv. Barnabas (I a.), apaštalas, minimas birželio 11 d. Barnabas, žydas iš Levio giminės, su Jėzumi susipažino, kai šis Gerąją Naujieną skelbė Palestinoje, o išvydęs stebuklingą paralitiko pagydymą, tuoj pat priėmė Išganytojo mokymą ir tapo Jo ištikimu pasekėju. Po Jėzaus mirties apaštalai kartu su apaštalu Pauliumi iš Tarso Barnabą pasiuntė Kristaus Gerosios Naujienos skelbti į rytines Viduržiemio jūros šalis. Abu kartu jie pabuvojo Kipre, Salamine, Pafe, Pamfilijos Pergėje bei Ikonijoje. Kai Paulius išvyko į Mažąją Aziją, Barnabas Kipre skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-10

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (I dalis)

Nors vis daugiau koronaviruso pandemijos apribojimų yra atšaukiami, pandemija ir toliau verčia keisti nusistovėjusias tradicijas. Todėl birželio 14 dieną Šv. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišias popiežius Pranciškaus aukos šv. Petro bazilikoje, o ne, kaip buvo įprasta, šv. Jono Laterane bazilikoje arba vienoje iš Romos parapijos bažnyčių. Dėl tos pačios priežasties nebus ir tradicinės Švč. Sakramento procesijos Romos miesto gatvėse. Nurodoma, kad popiežiaus vadovausimose apeigose dalyvaus apie 50 tikinčiųjų, jos bus transliuojamos per televiziją, radiją ir interneto kanalais. Iškilmės pabaigoje, skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-10

Šventumas pagal Pranciškų (13): Dievui patinkantis kultas

  Ko labiausiai reikia mūsų laikams? Tikriausiai ne vienas žmogus savęs šito klausia dabartiniame cinizmo ir nevilties persunktame kontekste. Receptų siūloma įvairių: gal daugiau saugumo, ekonominės gerovės, individo laisvės? Popiežius Pranciškus primena: visais laikais pasaulį pozityviai keitė vienintelė jėga – asmeninis šventumas. Anksčiau publikuotas dokumentas, apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas nėra analitinis traktatas apie šventumą. „Mano kuklus tikslas – įžangoje rašo popiežius, – yra dar kartą priminti pašaukimą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-09

Birželio 9 d. minimas Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

  Šv. Efremas (306-373), diakonas, Bažnyčios mokytojas, minimas birželio 9 d.   Rašytiniai duomenys apie šv. Efremą labai skurdūs. Žinoma tik tiek, kad jis gimė apie 306 m. Nisibėje (Sirija) ir visą gyvenimą buvo diakonas. Šv. Efremas tvirtai gynė tikrąjį mokymą nuo arijonų erezijos. Jis išplėtojo himnų kūrybą, pagrįsdamas Rytų Bažnyčioje tebetęsiamą tradiciją. Poetinis talentas leido jam perteikti tikėjimą ir maldingą Kristaus ir Mergelės Marijos garbinimą reikšmingu kūriniu, kuris, nepaisant tam tikrų trūkumų, išlieka lyrinės literatūros perlas.     Gyvoji skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-08

Septintas Dievo įsakymas: Nevok

    Nevogsi (Iš 20,15; Įst 5,19) Nevok (Mt 19,18) Luko Evangelijoje sakoma: “Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų (…). Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį” (Mt 19, 17-19). Apaštalas Paulius savo ruožtu įspėja: “Nei vagys, nei gobšai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės” (1 Kor 6,10). Taigi, septintas Dekalogo įsakymas priklauso tiems įsakams, kurie yra neišvengiami, norint laimėti amžinąjį gyvenimą. Šis Dievo įsakymas draudžia neteisėtai paimti ir sau pasilikti svetimą daiktą skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-07

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

    I sekmadienis po Sekminių Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX-XI a. Jai skirtas sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes Trejybės šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį Dievą, koks Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje metinio liturginio ciklo. Šios dienos Mišių pradžios maldoje nuostabiai pabrėžiama ši perspektyva: „Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-06

Šventadienio pamokslas. Švenčiausioji Trejybė

Jėzus kalbėjo Nikodemui: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus.“ (Jn 3, 16–18) MEILĖS BENDRYSTĖ Švenčiausiosios Trejybės dogma gali mums atrodyti tarsi visiškai su realiu gyvenimu nesusiję teologų išvedžiojimai. Iš tikrųjų skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-06

Birželio 6 d. minimas Šv. Norbertas, vyskupas

  Šv. Norbertas (1085-1134), kunigas, minimas birželio 6 d. Norbertas Genepietis gimė Renanijoje apie 1085 metus kilmingoje šeimoje. Gyveno gana pasaulietišką gyvenimą, tačiau buvo paskirtas Ksanteno kolegijos kanauninku ir ėjo bažnytines pareigas šalia imperatoriaus Henriko V. Per vieną perkūniją, kai vos išvengė mirties, jis patyrė atsivertimą (1115 m.). Nuo tada pradėjo naują atgailos ir apaštalavimo gyvenimą. Tapęs kunigu ėmė pamokslauti kunigams, idant ir juos paskatintų gyventi pagal Evangeliją, tačiau šitai sukėlė priešiškumą ir Norbertui teko palikti Vokietiją. Išvyko be aiškaus skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-06-05


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt