Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje

  Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti. 2015 m. rugpjūčio 4 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija savo dekretu Prot. 376/15 jau buvo patenkinusi Lietuvos ganytojų prašymą leisti skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-16

Liepos 16 d. minima Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)

  Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švč. M. Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija. Ordino nariams škaplierius yra abito dalis. Pasak padavimo, Karmelio kalno bendruomenės istorija siekianti pranašo Elijo laikus, tačiau iš tiesų jai pradžią davė į skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-15

Liepos 15 d. minimas Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

  Šv. Bonaventūras (1221-1274), vyskupas, Bažnyčios mokytojas, minimas liepos 15 d.  Šventasis Bonaventūras gyveno tryliktame amžiuje, tai yra epochoje, kurioje krikščionių tikėjimas darė didelę įtaką Europos kultūrai ir visuomenės gyvenimui, įkvėpė literatūros ir dailės kūrinius, sąlygojo filosofiją ir teologiją. Viena didžiųjų asmenybių, prisidėjusių prie tokios tikėjimo ir kultūros harmonijos buvo būtent šv. Bonaventūras. Jonas Fidanza (taip jis vadinosi prieš tapdamas vienuoliu) gimė apie 1217 metus. Kaip vėliau jis pats prisipažindavo, jo svarbiausią gyvenimo pasirinkimą nulėmė vienas vaikystės įvykis. Jam sunkiai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-14

Liepos 14 d. minimas Šv. Kamilis Lelietis, kunigas

    Šv. Kamilis Lelietis (1550-1614), minima liepos 14 d.  Šv. Kamilius gimė Centrinėje Italijoje. Kareivio sūnus, neįprastai gyvybingas ir stiprus (beveik dviejų metrų ūgio), jis patikėjo esąs pašauktas kario tarnybai, bet greitai ėmė skęsti ištvirkavimo, lėbavimo liūne. Palaidas gyvenimas 25 metų amžiaus Kamilių nuvedė į Šv. Jokūbo nepagydomųjų ligoninę; ten jis atsivertė, nesėkmingai pabandė įstoti į kapucinus, po to grįžęs į ligoninę buvo giliai sukrėstas skurdo, varginančio ligonius. Kamilius tapo slaugytoju savanoriu ir subūrė keletą to paties idealo – skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-13

Liepos 13 d. minimas Šv. Henrikas

    Šv. Henrikas gimė Bohemijoje ir buvo išauklėtas šv. Volfgango Ratisbonoje. Bavarijos kunigaikštis, nuo 1002 m. Germanijos karalius Henrikas 1014 m. popiežiaus Benedikto VII buvo karūnuotas imperatoriumi Romoje. Kartu su savo žmona šv. Kunigunda jis rodė beveik vienuoliško gyvenimo pavyzdį. Šv. Henrikas pasirodė kaip Apvaizdos siųstas Bažnyčios gynėjas neramiais laikais: jis dalyvavo sinoduose, skiriant dorus vyskupus, parenkant Dievo žmones patarėjais (tokius kaip šv. Odilonas iš Kliuni ir šv. Steponas – jo sesers Gizeslės sutuoktinis), globojo vienuolynus. Vėliau Henrikas darbavosi skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-12

Šventadienio pamokslas. XV eilinis sekmadienis

Nežiūrint visų ištryptų kelių, akmenuotų pakriaušių ir prižėlusių erškėčių Dievas mumyse mato dirvą, galinčią priimti ir užauginti sėklą. Jis žino, kad galiausiai tas mažas jo pasėtas daigelis pražys ir duos vaisių. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-11

Liepos 11 d. minimas Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas

    Šv. Benediktas (480-547), abatas, Europos globėjas, minimas liepos 11 d. Anksčiau, kai jo vardo šventė buvo švenčiama pirmąją pavasario dieną – kovo 21-ąją, Italijoje buvo sakoma: „Per šventą Benediktą kregždės po stogu.“ Tai simbolizavo naują ir šviežią daigelį, kurį Benediktas įskiepijo sename, morališkai pakrikusiame, barbarų antpuolių drebinamos Romos imperijos kamiene. Ketveri metai prieš jam apie 480 metus Nursijoje išvystant šviesą, paskutinis ir kariauti nemokantis romėnų imperatorius savo dienas baigė pervertas herulų karaliaus kardo. Romos imperijos ir jos politinės skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-10

Dievas ateina pasitikti

    Dievas ateina pasitikti. Manęs. Tavęs. Budi, kad nepraleistų manęs pareinančios po beprasmių klajonių, pilnų nusivylimo ir neišsipildžiusių vilčių. Viltys be Dievo ilgai negyvena. Jos ištirpsta laikinume, nepalikdamos žymės, neatnešdamos nusiraminimo. Kur ieškoti vilties? Atsigręžti į Dievą, laukiantį prie kiekvienų namų durų. Dievas yra atėjęs. Jis pasitinka. O aš žvelgiu pro šalį lyg bijodama Dievo artumo, bijau sutikti Jo žvilgsnį. Bijau, kad Jis pasitiks mane ir aš išsigąsiu, kad Dievas kažko ir manęs paprašys, pareikalaus. O Dievas prašo tik vieno skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-09

Liepos 9 d. minimas Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai

    Šv. Augustinas Džao Žongas yra pirmasis kunigas kinas, miręs kankinio mirtimi. Dėl to jo vardu prasideda sąrašas 120-ties Kinijos kankinių, paskelbtų šventaisiais 2000 m. spalio 1 d. Kilęs iš Sichuano vietovės, iš pagonių šeimos, dvidešimtmetis Džao stoja tarnauti kareiviu. 1785 m. jis vadovauja grupei karių, į Pekiną lydinčių suimtus krikščionis belaisvius, tarp kurių yra tėvas Diufresas (Dufresse). Grįžęs į savo kraštą, Džao vėl mato naują krikščionių persekiojimą. Tarp suimtųjų jis sutinka kunigą Martyną Mojė (Moye) (paskelbtą palaimintuoju 1954 skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-08

Dvasiniai išgyvenimai – kaip atskirti, kurie iš Dievo?

    Tekstas parengtas pagal Timothy M. Gallagherio knygos „Dvasių skyrimas: šv. Ignaco išmintis kasdieniame gyvenime“ pratarmę. Šią knygą neseniai išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. Levo Tolstojaus romane Ana Karenina pagrindinis veikėjas Levinas su giliu džiaugsmu išgyvena Dievo patirtį. Dievui gyvenančio doro žmogaus liudijimas suteikia jam dvasinį aiškumą. Gilią Dieve nurimusios širdies laimę išreiškia ašaros. Jo tikėjimas sustiprėjo, atsivėrė naujas dvasinis gyvenimas. Levinas tikisi, kad gauti dvasiniai turtai sustiprins ir pagilins jo santykius su šeima. Tačiau labai skaityti toliau…

Paskelbta: 2020-07-07


Visos teisės saugomos © 2017 www.zarasuparapija.lt